Czytanie i rozważanie Słowa Bożego powinno stać się codzienną praktyką każdego chrześcijanina. Apostoł Paweł napisał, że Słowo Boże jest „natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości”. 

Powinniśmy zaufać Słowu. Historia i wieloletnie badania potwierdzają, że współczesny chrześcijanin ma do czynienia z tym samym tekstem, z którego korzystali ludzie przed wiekami. Powinniśmy czytać Biblię, gdyż można na polegać na jej autentyczności. Żadna inna księga nie zawiera autorytatywnego Słowa Stwórcy. Jeśli chcesz poznać Boga i przeżyć swoje życie zgodnie z Jego wolą, słuchaj i wykonuj Boże Słowo... Powinniśmy czytać Biblię, gdyż jesteśmy otoczeni wieloma fałszywymi naukami. Biblia daje nam zdolność do odróżniania prawdy od fałszu. Biblia może nas wzmocnić i uzdolnić do służby Bogu. Pomaga też walczyć z grzechem i jego konsekwencjami. Gdy studiujemy Biblię, rozmyślamy nad jej słowami i stosujemy je w życiu, prowadzimy zwycięskie życie. Słowo Boże pomaga dostrzec grzech w naszym życiu i wskazuje drogę do zwycięstwa. Biblia jest Księgą, która nie służy jedynie do czytania. Jest Księgą, którą należy studiować i stosować w swoim życiu. Słowo Boże jest pewne i trwałe, jak prawa natury. Możesz je zignorować lub czytać i używać w codziennym życiu. Zachęcamy Cię do tego drugiego.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Nabożeństwa on-line z Brennej

Uroczystości Kościoła

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

KUP

LEKCJE BIBLIJNE

WEŻ UDZIAŁ W KURSIE

Lekcje Biblijne, to rocznik, który ułatwia systematyczny kontakt z Biblią. Jest używany podczas sobotnich nabożeństw i zawiera tematy biblijne opracowane na podstawie wybranych fragmentów Słowa Bożego. Pod każdym pytaniem znajdują się proponowane fragmenty biblijne, które pomogą lepiej poznać proponowany temat. 

LEKCJE BIBLIJNE DLA DZIECI

KORESPONDENCYJNE KURSY BIBLIJNE

Nasze Studium Biblijne pozwala lepiej poznać i zrozumieć Słowo Boże, czyli Biblię. Ta wspaniała Księga jest niezwykłą opowieścią o Bogu i człowieku. Udziela odpowiedzi na podstawowe pytania: "kim jesteśmy" i "po co żyjemy". Poselstwo zawarte w Biblii zmieniało życie ludzi na przestrzeni wieków. Poznanie Słowa Bożego daje nową, wspaniałą nadzieję Zbawienia.

 

Studium Biblijne, jest ogólnodostępną, bezpłatną formą poznawania Pisma Świętego.

Udział w nim może wziąć każdy zainteresowany, a uczestnikom nie stawiamy żadnych warunków.

Termin ukończenia jest wyłącznie zależny od kursanta.

 

Edukacja podzielona jest na trzy etapy (stopnie).

Wprowadzający w problematykę biblijną Studium Podstawowe, zawiera 7 lekcji,

Studium I stopnia zawiera 30 lekcji

Studium II stopnia - 12 lekcji. 

 

Jeśli ktoś z zainteresowanych nie posiada Biblii, możemy (w miarę możliwości, jakimi dysponujemy) wysłać bezpłatnie starszy egzemplarz Pisma Świętego, pozyskany od osób wspierających naszą działalność. Podkreślając, że kurs jest bezpłatny, będziemy wdzięczni za wsparcie naszej działalności misyjnej. 

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS