TYDZIEŃ MODLITWY 2022

TYDZIEŃ MODLITWY 2023

01 grudnia 2022
Umiłowani w Panu! Tegoroczny „Tydzień Modlitwy” to czas, w którym chcemypodziękować Bogu i Panu Jezusowi Chrystusowi za opiekę, jakiejdoświadczaliśmy w całym 2022 roku. Chcemy też prosić o wsparcie i błogosławieństwa
09 grudnia 2022
MODLITWA O DZIECI I MŁODYCH LUDZI Teksty; 1 Sam. 1– 11; 1 Sam. 17, 45 – 47; Hiob. 1, 4 – 5 Aby przygotować dzieci i młodych ludzi do odpowiedzialnego
09 grudnia 2022
MODLITWA W CZASIE NASZEGO UPADKU Teksty; Jonasz 2,1-10; Jak 4,6;  Wiemy, czego Bóg od nas oczekuje, On wyznacza nam drogę życia, ale my czasami chcemy iść swoją. Przychodzą następstwa naszego
09 grudnia 2022
MODLITWA O OSOBY W WIEKU STARSZYM.  1 Moj 47,8–9; Ps 71,9.18.  Starość, dla wielu chrześcijan jest trudna. Nie wszyscy się przygotowali na cierpienie, samotne spędzanie czasu, choroby i niedomagania. Niewielu
15 grudnia 2023
Dzień MODLITWA DAWIDA O ODNOWĘ SERCA (Psalm 51) Dawid dopuścił się grzechu - cudzołóstwa i morderstwa. Bóg posłał pro- roka Natana, aby skonfrontował Dawida z jego grzechem. Kiedy Dawid uświa-
15 grudnia 2023
Dzień MODLITWA IZAJASZA - ZAPROSZENIE DO SŁUŻBY (Izajasza 6:8) W dniu zaprzysiężenia prezydenta USA, John F. Kennedy, wygłosił słowa skierowane do przyszłych pokoleń: „Nie pytajcie, co wasz kraj może zrobić
15 grudnia 2023
Dzień MODLITWA PAWŁA – GDY ZNIECHĘCENIE (Efezjan 3:14-21) Żydzi zazwyczaj modlili się, stojąc i wznosząc ręce. Modlitwa Pawła o wspólnotę jest tak intensywna i żarliwa, że klęczy lub pada na
15 grudnia 2023
Dzień MODLITWA HIOBA – GDY BÓG MILCZY (Księga Hioba 42:2-6) Cisza ze strony Boga potrafi być przerażająca. Poczucie oddzielenia narasta, gdy Bóg milczy. Siedząc na stercie popiołu, Hiob domaga się,
  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS