Created by RoBin

Copyright 2018 Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

25 lutego 2021
W Biblii znajdziemy wzmianki o tzw. górze Pana. Czytamy, że Mojżesz otrzymał tam poselstwo od
23 lutego 2021
To już szósta część wykładu poświęconego inspirującemu Listu Apostoła Pawła do Rzymian. Mówca w filmie
22 lutego 2021
W tej odsłonie inspiracji mówca - Borys Guzdek podzieli się zagadnieniem związanym z pokorą.  Czy

Dlaczego sobota

Najlepszą zasadą wiary jest Pismo Święte. Można je potraktować jako list pisany ludzką ręką, lecz pod Bożym natchnieniem. Biblia powinna się stać codzienną lekturą każdego chrześcijanina, ponieważ zawarta w nim nauka, mobilizuje do prowadzenia moralnego, a co za tym idzie, chrześcijańskiego życia. Księgi Pisma Świętego są wystarczające, by poznać Boga, i uzyskać zbawienie z Łaski. Traktowanie tradycji ludzkiej i innych ksiąg jako źródła wiary, jest błędne i szkodliwe dla zbawienia.

Najlepsza zasada wiary

Aktualności

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

43-300 Bielsko-Biała,

Ul. Cieszyńska 96 
 

 

tel. kom. 798 312 144
e-mail: sekretariat@kchds.pl

 


Konto bankowe:
BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
nr rachunku: 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN -  PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

Kontakt z nami

Publikacje

Zgodnie z czwartym przykazaniem Dekalogu, dniem pańskim jest siódmy dzień tygodnia, czyli sobota. Dzień ten został wyróżniony przy stworzeniu świata przez Boga i jest jego pamiątką. Bóg odpoczął w dniu siódmym, pobłogosławił go i uczynił świętym. Pan Jezus potwierdził świętość Dnia Pańskiego, ukazał jego właściwe znaczenie i wspaniałość. Nasz Zbawiciel powiedział, że "sabat dla człowieka jest uczyniony". Prawdę tę potwierdził własnym życiem. Uczniowie Pana Jezusa byli wierni Prawdzie, a ich uczniowie, przez wszystkie wieki zachowywali sobotę jako Dzień Pański. Bóg przewidując, że przykazanie to będzie nagminnie łamane, a wreszcie zmienione, opatrzył je znamiennym słowem "PAMIĘTAJ"!

Dzień ten był i jest znakiem między Bogiem a Jego Ludem.

Sobota - zaczyna się  piątek wieczorem, po zachodzie słońca i trwa do wieczora (zachodu słońca) w sobotę. Korzystaj z błogosławieństwa, którego Bóg udziela swojemu ludowi.

Pamiętaj o dniu sabatu

Tylko w Bogu można odnaleźć sens istnienia

Strona wydawnictwa

Staramy się docierać z poselstwem Ewangelii o zbawieniu do wszystkich ludzi. Przede wszystkim propagujemy Słowo Boże. Jeśli chciałbyś nabyć dla siebie Biblię, zapraszamy do skontaktowania się z nami. Wydajemy również Lekcje Biblijne, które są pomocne w studiowaniu Słowa Bożego, a także książki o tematyce chrześcijańskiej. Zachęcamy również do prenumeraty kwartalnika Duch Czasów. Jest to czasopismo dla wszystkich, którzy interesują się tematyką chrześcijańską. Link poniżej prowadzi do oferty naszego wydawnictwa.

Nasze wydawnictwa

Aktualności

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego