Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

43-300 Bielsko-Biała,

Ul. Cieszyńska 96 
 

 

tel. kom. 798 312 144
e-mail: sekretariat@kchds.pl

Konto bankowe:
BNP PARIBAS Bank Polska S.A. 
nr rachunku: 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN -  PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

Kim Jesteśmy

Należący do Chrystusa… 
Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, w pracy, w szkole, w kościele, a przede wszystkim poza jego murami.. Nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy wolni od problemów i ludzkich słabości, ale wierzymy, że tylko Jezus Chrystus dokonuje głębokiej przemiany serca, charakteru i życia człowieka.
 
Wyłącznie Pismo Święte… 
Staramy się nawiązywać do wzorców pierwotnego chrześcijaństwa apostolskiego, w wierze i w życiu. Przyjęliśmy i staramy się wyżywać proste, biblijne zasady wiary, oparte wyłącznie na Piśmie Świętym. Uznajemy je za jedyne autorytatywne źródło objawienia Bożego, jedyny miernik sprawiedliwego i pobożnego życia. Wyznajemy tylko te nauki i praktyki religijne, które są wyraźnie wskazane w nauce Słowa Bożego i w przykładzie pierwszych chrześcijan. Wszelkie późniejsze zmiany, jakie zaszły w kościele chrześcijańskim, wraz z Tradycją, uznajemy za poważne uchybienie wobec nauki biblijnej i nie przyjmujemy ich.  
 
Sobota dniem świętym… 
Wierzymy, że dniem świętym jest sobota. To jest dzień, w którym sam Bóg odpoczął po dokonaniu dzieła ziemskiego stworzenia. Pobłogosławił go i poświęcił (1Mjż 2,2.3).
Bóg umieścił w Dekalogu przykazanie: 
"​Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. ​Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ​Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. ​Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go." 2 Mjż 20,8-11 NP

Kontakt z nami

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk