NALEŻĄCY DO CHRYSTUSA
 
Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, w pracy, w szkole, w kościele, a przede wszystkim poza jego murami.. Nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy wolni od problemów i ludzkich słabości, ale wierzymy, że tylko Jezus Chrystus dokonuje głębokiej przemiany serca, charakteru i życia człowieka.
 
WYŁĄCZNIE PISMO ŚWIĘTE
 
Staramy się nawiązywać do wzorców pierwotnego chrześcijaństwa apostolskiego, w wierze i w życiu. Przyjęliśmy i staramy się wyżywać proste, biblijne zasady wiary, oparte wyłącznie na Piśmie Świętym. Uznajemy je za jedyne autorytatywne źródło objawienia Bożego, jedyny miernik sprawiedliwego i pobożnego życia. Wyznajemy tylko te nauki i praktyki religijne, które są wyraźnie wskazane w nauce Słowa Bożego i w przykładzie pierwszych chrześcijan. Wszelkie późniejsze zmiany, jakie zaszły w kościele chrześcijańskim, wraz z Tradycją, uznajemy za poważne uchybienie wobec nauki biblijnej i nie przyjmujemy ich.  
 
SOBOTA DNIEM ODPOCZYNKU
 
Wierzymy, że dniem świętym jest sobota. To jest dzień, w którym sam Bóg odpoczął po dokonaniu dzieła ziemskiego stworzenia. Pobłogosławił go i poświęcił (1Mjż 2,2.3).
Bóg umieścił w Dekalogu przykazanie: 
"​Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. ​Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ​Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. ​Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go." 2 Mjż 20,8-11 NP
  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

KIM JESTEŚMY

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS