Copyright 2018 KChDS

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

NASZE MEDIA

KIM JESTEŚMY

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

  1. pl
  2. en
NALEŻĄCY DO CHRYSTUSA
 
Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, w pracy, w szkole, w kościele, a przede wszystkim poza jego murami.. Nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy wolni od problemów i ludzkich słabości, ale wierzymy, że tylko Jezus Chrystus dokonuje głębokiej przemiany serca, charakteru i życia człowieka.
 
WYŁĄCZNIE PISMO ŚWIĘTE
 
Staramy się nawiązywać do wzorców pierwotnego chrześcijaństwa apostolskiego, w wierze i w życiu. Przyjęliśmy i staramy się wyżywać proste, biblijne zasady wiary, oparte wyłącznie na Piśmie Świętym. Uznajemy je za jedyne autorytatywne źródło objawienia Bożego, jedyny miernik sprawiedliwego i pobożnego życia. Wyznajemy tylko te nauki i praktyki religijne, które są wyraźnie wskazane w nauce Słowa Bożego i w przykładzie pierwszych chrześcijan. Wszelkie późniejsze zmiany, jakie zaszły w kościele chrześcijańskim, wraz z Tradycją, uznajemy za poważne uchybienie wobec nauki biblijnej i nie przyjmujemy ich.  
 
SOBOTA DNIEM ODPOCZYNKU
 
Wierzymy, że dniem świętym jest sobota. To jest dzień, w którym sam Bóg odpoczął po dokonaniu dzieła ziemskiego stworzenia. Pobłogosławił go i poświęcił (1Mjż 2,2.3).
Bóg umieścił w Dekalogu przykazanie: 
"​Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. ​Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ​Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. ​Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go." 2 Mjż 20,8-11 NP