Formularz zamówienia (kliknij)

POLECAMY

WYDAWNICTWO

OFERTA WYDAWNICZA

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

KRYZYS PIERWOTNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA
 
Cena: 30 zł
 
Książka jest skierowana zarówno do chrześcijan święcących sobotę, jak i wyznawców głównego nurtu chrześcijaństwa. Z pewnością wyjaśni wiele wątpliwości, pogłębi wiedzę i przyczyni się do lepszego zrozumienia niektórych fragmentów Pisma. Pozwoli też odpowiedzieć na pytania, które w dobie ekumenizmu muszą się pojawić.
Czy sabatarianie, którzy obecnie dystansują się od głównego nurtu chrześcijaństwa, nie są zbyt konserwatywni, fanatyczni i nietolerancyjni?
Czy ich przekonania nie są po prostu anachroniczne?
 
Historycy i bibliści są ze sobą zgodni, główny nurt współczesnego chrześcijaństwa, którego znakiem rozpoznawczym jest święcenie niedzieli, bardzo się różni od Kościoła I wieku. Czy zmiany, które w nim zaszły na przestrzeni tych dwóch tysięcy lat, są czymś właściwym? Czy musiały zajść i czy powinniśmy bezkrytycznie je zaakceptować? Inaczej mówiąc, czy za tymi zmianami stoi Bóg?
 
Polecamy państwu pozycję, która jest pogłębioną analizą zjawisk, jakie zachodziły w chrześcijaństwie przez wiele wieków. Autor rzuca nowe światło na fragmenty biblijne, ale także wyjaśnia procesy, jakie zachodziły w pogańskich kultach. One również miały wpływ na współczesną teologię i poglądy wielu chrześcijan.
 

BIBLIA BRZESKA  [kliknij i posłuchaj fragmentu]

 

Cena:150 zł

Drugi (po katolickiej Biblii Leopolity) przekład całości Pisma Świętego na język polski, wydany przez polskich kalwinów w 1563 r.

Jest to jednocześnie jeden z pierwszych na świecie nowożytnych przekładów całej Biblii z języków oryginalnych: hebrajskiego i greckiego (posiłkowano się także wersją łacińską). Oryginał ma wymiary 255 na 401 mm, zawiera starannie wykonane drzeworyty na stronie tytułowej i w części starotestamentowej.

Napisana jest piękną XVI-wieczną polszczyzną o wysokim poziomie artystycznym i literackim.

W 2003 roku, wydawnictwo Kalwin Publishing, przy współpracy naszego wydawnictwa, wydał uwspółcześnioną transkrypcję Biblii Brzeskiej. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy uczestniczyć we wznowieniu druku tej Biblii.

Biblię Brzeską można zamówić telefonicznie pod numerem:

(033) 811-73-44;  

listownie: 43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt. 411; 

przez e-mail: sekretariat@kchds.pl

DUCH CZASÓW
 
jest kwartalnikiem o tematyce chrześcijańskiej.
 
Poruszamy w nim różnorodną tematykę związaną z codziennym, chrześcijańskim życiem. Staramy się pokazywać pozytywne przykłady ludzi, którzy uwierzyli Bogu i postanowili żyć według Jego woli. 
 

Czytelnik znajdzie w naszym czasopiśmie ciekawe tematy z teologii, ewangelizacji, wychowania oraz refleksje na temat życia społecznego. 

 

Cena numeru – 10zł
Warunki prenumeraty: całoroczna – 60 zł, 
półroczna – 30 zł, całoroczna zagraniczna: Europa – 15 EUR,
Australia i Ameryka – 20 USD, (czasopismo wysyłamy pocztą).

przez e-mail:

 

 

 

 

 

sekretariat@kchds.pl

listownie

 

 

 

 

 

   43-300 Bielsko-Biała,

   skr. poczt. 411

Zamówienia można składać:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówione pozycje wysyłamy za zaliczeniem pocztowym, lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na nasze konto: 

 

numer rachunku:  44 1750 0012 0000 0000 3499 5068

nazwa: Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

 

IBAN -  PL 44 1750 0012 0000 0000 3499 5068

Bóg objawił się człowiekowi na dwa sposoby. Pierwszym rodzajem objawienia jest otaczający nas świat. Jest tu mnóstwo dowodów potęgi, mądrości, miłości i mocy Stwórcy. Dzięki naszym zmysłom, możemy się zachwycać niezwykłością przyrody i całego stworzenia. 

 

Drugim rodzajem objawienia jest Słowo Boże. Jest to zapis historii ludzi, którzy otrzymali polecenie spisania wydarzeń i słów, które wyszły z ust Naszego Pana. Dlatego każdy chrześcijanin, powinien czytać i poznawać Biblię.

Wydawnictwo Duch Czasów wydaje książki oraz periodyki, które mogą ułatwić poznanie i lepsze zrozumienie Słowa Bożego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

i ci, którzy słuchają...

Błogosławiony, który czyta...

LEKCJE BIBLIJNE 

 

to rocznik, który ułatwia systematyczny kontakt z Biblią. Jest używany podczas sobotnich nabożeństw i zawiera tematy biblijne opracowane na podstawie wybranych fragmentów Słowa Bożego. Pod każdym pytaniem znajdują się proponowane fragmenty biblijne, które pomogą lepiej poznać proponowany temat. 

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS