Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Wykład | List do Rzymian | cz. 3

Wykład jest poświęcony analizie wspaniałego oraz inspirującego Listu Apostoła Pawła do Rzymian. Mówca w filmie skupi się na rozważaniu drugiego rozdziału. Zapraszamy do obejrzenia kolejnych części serii, które będą poświęcone treści kolejnych rozdziałów listu.

 

Link do filmu:

https://youtu.be/4MZfCl7ABK4

 

Znajdź nas w mediach! 

​Facebook: https://www.facebook.com/kchdspl/​​
E-mail: sekretariat@kchds.pl
 
 
 
02 lutego 2021

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk