Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Wykład | List do Rzymian | cz. 2

Wykład jest poświęcony analizie wspaniałego oraz inspirującego Listu Apostoła Pawła do Rzymian. Mówca w filmie skupi się na rozważaniu pierwszego oraz drugiego rozdziału. Zapraszamy do obejrzenia kolejnych części serii, które będą poświęcone treści kolejnych rozdziałów listu.

 

Linik do filmu:

https://youtu.be/Etn5dP3mvso

26 stycznia 2021

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk