Obserwuj nas na naszym mediach społecznościowych i bądź na bieżąco. 📲🖥💻🎧
 
Strona | https://kchds.pl
Spotify | Inspiracja Audio | https://spoti.fi/3ep6uWn
Spotify | Biblia Online | https://spoti.fi/2SoM3Az
Google Podcasts | http://bityl.pl/k2TIi
E-mail | sekretariat@kchds.pl
 
Kliknij subskrypcję oraz dzwonek i bądź z nami na bieżąco! Czeka nas wiele inspirujących materiałów.
24 grudnia 2021

Tydzień Modlitwy | Dzień 7 | Przesłanie Apostolskie

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

Apostoł Paweł po czternastu latach działalności wraz z Barnabą i Tytu- sem udał się do Jerozolimy. Tam spotkał się z apostołami i mówił o swojej pracy wśród pogan. Ustalono wówczas, aby Paweł z Barnabą dalej zwiasto- wali ewangelię wśród pogan, a bracia z Jerozolimy wśród Żydów. Gal 2,1-9

Pracy ewangelizacyjnej wśród pogan miał towarzyszyć jeszcze jeden cel, o którym Paweł tak pisał: „Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać.” Gal 2,10

Na innym miejscu Apostoł Jakub, zwracając się do wierzących pisze: „Czy- stą i nie skalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotą i wdową w ich niedoli i zachować siebie nie splamionym przez świat.” Jak 1,27

A jeszcze na innym miejscu, w Liście do Hebrajczyków czytamy: „Pa- miętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście.” Hbr 13, 3

Żyjemy w Kraju, gdzie nie ma głodu, panuje dostatek, mamy wolność sumienia, wyznania i zgromadzeń. Możemy bezpiecznie głosić Ewangelię Zbawienia. Kiedyś było zupełnie inaczej. Wierzący cierpieli niedostatek, byli prześladowani, bici, zamykani w więzieniach, często tracili życie dla wiary i zwiastowanego Słowa o Jezusie. Czytamy o tym w licznych spra- wozdaniach biblijnych i pozabiblijnych jak: Dzieje Apostolskie, listy apo- stołów, czy też z zapisków historycznych. Jednak i w dziś w wielu krajach sytuacja jest podobna. Korea Północna, Chiny, niektóre kraje Afryki, Afga- nistan, Pakistan, gdzie panuje radykalny Islam - tam chrześcijanie oprócz skrajnego ubóstwa, cierpią prześladowanie dla wiary w Jezusa. Informacje na ten temat publikują miesięczniki: „Głos Prześladowanych Chrześcijan” czy „Open Doors”. Są to wydawnictwa stowarzyszeń, które uczestniczą w służbie prześladowanych chrześcijan i proszą o modlitwę oraz wsparcie dla wykonywanej pracy.

Módlmy się dzisiaj: Za ubogimi, którzy cierpią niedostatek, za sierotami, wdowami, osobami samotnymi w naszym Kraju, które nie mają łatwego ży- cia i potrzebują pomocy. Pamiętajmy też o pomocy, odwiedzinach i wsparciu finansowym. W tym celu w Kościele funkcjonuje służba „TABITA”.

 
 
 

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS