Obserwuj nas na naszym mediach społecznościowych i bądź na bieżąco. 📲🖥💻🎧
 
Strona | https://kchds.pl
Spotify | Inspiracja Audio | https://spoti.fi/3ep6uWn
Spotify | Biblia Online | https://spoti.fi/2SoM3Az
Google Podcasts | http://bityl.pl/k2TIi
E-mail | sekretariat@kchds.pl
 
Kliknij subskrypcję oraz dzwonek i bądź z nami na bieżąco! Czeka nas wiele inspirujących materiałów.
24 grudnia 2021

Tydzień Modlitwy | Dzień 6 | Przesłanie Hiskiasza

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

,,W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. I przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok i rzekł do niego: Tak mówi Pan: Uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się twa- rzą do ściany i modlił się do Pana. I rzekł: Ach, Panie! Wspomnij proszę, że postępowałem wobec ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w two- ich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. I doszło Izaja- sza słowo tej treści: Idź i powiedz Hiskiaszowi: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego ojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto dodam do twoich dni piętnaście lat.” Iz 38, 1-5
Ten wierny Panu Bogu Król, przeszedł przez swoją ciemną dolinę, kiedy dowiedział się, że ma uporządkować swój dom przed śmiercią. A jednak!
Otwarcie swojego serca, skrucha, płacz i wyznanie mogą zmienić już podjęte Boże decyzje i wyroki. To, co odczuwał i przeżywał król, opisane jest w jego modlitwie: psalmie Hiskiasza Iz 38,10-21
Pamiętajmy! Hiskiasz był wiernym człowiekiem, który był blisko zwią- zany z Bogiem i uczynił wiele dobrego w Królestwie Judzkim. To bardzo ważne, gdy w czasie doświadczeń, kiedy potrzebujemy Bożej pomocy, bę- dziemy mogli się odwołać do naszego sprawiedliwego i poświęconego dla Pana życia. Możemy uczynić przed Bogiem śluby i postanowienia doty- czące naszego życia. Hiskiasz tak kończył modlitwę: „O Panie! Wybaw nas! A będziemy grać na strunach przed domem Pana, po wszystkie dni naszego życia.” Iz 38, 20
Módlmy się w dzisiejszym dniu: o wszystkich chorych, potrzebujących i pragnących uzdrowienia, jak: Anitę Lewandowską, Piotra Wierzbickiego, Jerzego Wochniaka, osoby, które potrzebują pomocy w naszych Zborach i Placówkach.
Módlmy się o dzieci, które chorują w naszej społeczności. Oleńkę Brudny, Łucję Hoffmann, Eneasza Kocjan, Efraima Lachowskiego i innych.
Pamiętajmy o starszych osobach, które chorują i borykają się z trudno- ściami codziennego życia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS