Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

WESPRZYJ NAS

 

 

 

 

 

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Kalendarz

 

Galeria

 

 

 

NASZE MEDIA

 

 

 

Tydzień Modlitwy - Piątek 25.12.2020

PODĄŻAJĄC ZA CHRYSTUSEM
 

Jan 17, 3.17.20 „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. [...]
Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą” [...]
A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie”

 

Jan 14,27 „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka”
 

Jan 8,31-32. 34-36 „... Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. [...]
... Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie”

 

PAN JEZUS CHRYSTUS MODLIŁ SIĘ DO OJCA ZA TWOJE ZBAWIENIE!
 

Dziś modlimy się jedni o drugich, abyśmy w swej wierze, opartej na niezmiennym Słowie Boga, wytrwali aż do końca! Powierzmy Bogu w modlitwie także wszystkie nasze zwykłe sprawy - nasze życie, zdrowie i codzienne (także materialne) kłopoty. On wie, czego nam potrzeba i nie odmówi swojej Pomocy.
 

Szukajmy w Słowie nauki naszego Zbawiciela i starajmy się ją zastosować w codziennym życiu.

 

Uczmy się od naszego Pana wytrwałego posłuszeństwa Bogu i zaangażowanego życia dla bliźnich.

17 grudnia 2020

KCHDS