Obserwuj nas na naszym mediach społecznościowych i bądź na bieżąco. 📲🖥💻🎧
 
Strona | https://kchds.pl
Spotify | Inspiracja Audio | https://spoti.fi/3ep6uWn
Spotify | Biblia Online | https://spoti.fi/2SoM3Az
Google Podcasts | http://bityl.pl/k2TIi
E-mail | sekretariat@kchds.pl
 
Kliknij subskrypcję oraz dzwonek i bądź z nami na bieżąco! Czeka nas wiele inspirujących materiałów.
18 grudnia 2021

Tydzień Modlitwy  | Dzień 1 | Przesłanie Daniela

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

Ten szczególny mąż Boży – Daniel otrzymał świadectwo od posłańca Bo- żego, że jest mężem bardzo miłym przed Bożym obliczem. Dan 9,23: 10,11.19

Daniel przeżył kilku królów. Żył w czasach panowania Babilonu oraz no- wej potęgi Medo-Persji za panowania królów jak Dariusz i Cyrus. Pełnił naj- wyższe urzędy, np. za Dariusza Medyjczyka, był jednym z trzech mężów, któ- rzy nadzorowali pracę stu dwudziestu zarządców nad całym królestwem. Król widząc jego mądrość oraz nadzwyczajnego ducha, chciał ustanowić go nad całym swoim królestwem. Dan 6, 1-4

Obowiązki nie przeszkodziły Danielowi, aby codziennie pielęgnować społeczność z Bogiem. Trzy razy dziennie szedł do swojego pokoju, otwie- rał okno w kierunku Jeruzalem, padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga. Dan 6,11

Kiedy zrozumiał przyczyny nieszczęścia swojego narodu, zwrócił swo- je oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i popiele Dan 9,2-19. Warto zauważyć, że mimo iż Daniel nie był winny za grzech Izraela, modlił się słowami: „zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postępowa- liśmy bezbożnie, odstąpiliśmy, nie słuchaliśmy.” Dan 9, 5.6

Rozpoczynając tydzień modlitwy, uniżmy się przed naszym Bogiem i w postach zanośmy nasze modlitwy. Wyznajmy nasze grzechy, zwróćmy uwagę na naszego Pana Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie przele- wając krew, aby odkupić i uwolnić nas z naszych win.

Jeżeli jest coś, w czym niedomagamy, jesteśmy słabi, poprośmy nasze- go Boga o siłę i moc do zwycięskiego życia.

Prośmy również o wybaczenie win, zarówno tych osobistych, jak i tych, które były lub są obecne w naszej społeczności. Cokolwiek było złego, nie- właściwego, niech Pan Bóg odpuści, a krew Jezusa niech uwolni Kościół od wszelkiej nieczystości.

Wywyższajmy jedynego Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, odda- jąc im należną chwałę i uwielbienie.

Niech to będzie czas uwielbienia, ale również czas zastanowienia, skruchy i prośby o wybaczenie.

Niech ten dzień będzie czasem dobrych postanowień, np: wprowadze- nie codziennej społeczności z Bogiem oraz modlitwy.

 

 

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS