Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

WESPRZYJ NAS

 

 

 

 

 

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Kalendarz

 

Galeria

 

 

 

NASZE MEDIA

 

 

 

Lekcja 9 | Góra Garizim

W Biblii znajdziemy wzmianki o tzw. górze Pana. Czytamy, że Mojżesz otrzymał tam poselstwo od Boga skierowane do ludu. Górę tę uważano za miejsce święte. 
W późniejszych wiekach pojawiły się też inne święte miejsca, ale czasami ludzie próbowali organizować życie duchowe na własną rękę, wbrew woli Bożej. Wyznaczano wówczas miejsce kultu według własnych kryteriów, lub wykorzystywano istniejące, poświęcone innym bóstwom. Jednym z takich przykładów, była Góra Garizim. W czasach ziemskiej działalności Pana Jezusa, Samarytanie wielbili tam Boga, choć to Jerozolima była najważniejszym miejscem kultu. Z powodu konfliktów i różnic, Góra Garizim jednoczyła Samarytan i stanowiła dla nich centrum religijne.
Współczesność, w porównaniu z czasami biblijnymi jest równie skomplikowana. Mamy dziś wiele tzw. świętych miejsc i wiele wyznań. Które wyznanie jest prawdziwe? Najbliższa lekcja pomoże nam zrozumieć istotę problemu i wskaże właściwą drogę do Prawdy. Zapraszamy!

 

 

Góra Garizim znajduje się w centralnej części Palestyny. W czasach biblijnych należała do Samarii, a obecnie leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej. Jej wysokość wynosi 881 m. n.p.m. W 720 roku przed narodzeniem Chrystusa Asyryjczycy zawładnęli Samarią i zabrali większość jej mieszkańców do Medii, zaś samą Samarię zasiedlili pogańskimi plemionami. Sytuacja ta spowodowała, że Samarytanie utracili tożsamość duchową na rzecz praktyk pogańskich. Fakt ten sprawił, że Żydzi brzydzili się Samarytanami i nie utrzymywali z nimi żadnych stosunków. To spowodowało, że Samarytanie właśnie na górze Garizim zbudowali własną Świątynię, konkurującą z tą w Jerozolimie. W 129 roku przed Chrystusem Żydzi pod przywództwem Jana Hyrkana oblegli Samarię i zburzyli świątynię, jeszcze bardziej potęgując wzajemną nienawiść. Niestety nie straciła ona na swojej intensywności również za czasów Jezusa Chrystusa. 

 

1. Gdzie Pan Jezus zatrzymał się w drodze z Judei do Galilei? 
J 4,1-6

 

2. Z jaką prośbą zwrócił się nasz Pan do spotkanej tam Samarytanki?
J 4,7-9

 

3. Do spożywania jakiego rodzaju wody namawiał tę niewiastę Jezus Chrystusa? 
J 4,10-15

 

4. W którym momencie Samarytanka zrozumiała, czym dla niej jest woda dawana przez Jezusa Chrystusa? 
J 4,16-19

 

5. Jak głęboką naukę o dwóch górach otrzymała ta niewiasta? Jakie znaczenie ma ona dla nas? 
J 4,20-24; Am 6,1

 

6. Czego na koniec rozmowy dowiedziała się ta niewiasta i jakie wrażenie zrobiły na niej słowa naszego Pana? 
J 4,25-30

 

7. O co pytasz w modlitwie Boga Ojca i Jezusa Chrystusa? Czy po spotkaniu z Nimi uświadamiasz sobie potrzebę zmian? Czy zapraszasz innych do Ich Tronu?
 

 

25 lutego 2021

KCHDS