Obserwuj nas na naszym mediach społecznościowych i bądź na bieżąco. 📲🖥💻🎧
 
Strona | https://kchds.pl
Spotify | Inspiracja Audio | https://spoti.fi/3ep6uWn
Spotify | Biblia Online | https://spoti.fi/2SoM3Az
Google Podcasts | http://bityl.pl/k2TIi
E-mail | sekretariat@kchds.pl
 
Kliknij subskrypcję oraz dzwonek i bądź z nami na bieżąco! Czeka nas wiele inspirujących materiałów.
08 kwietnia 2024

LEKCJA 8

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

 

 

LEKCJA 8
JEZUS CHRYSTUS - SYN BOŻY BOSKOŚĆ JEZUSA
 
 
ZASADA WIARY:
 
Jezus Chrystus jest Jednorodzonym Synem Bożym oraz Zbawicielem Świata. Przez Niego i dla Niego Bóg stworzył wszystkie rzeczy. Jest Istotą Duchową - zrodzony przez Ojca, dziedziczy Naturę Bożą, dlatego nazwany jest Bogiem. Podporządkowany Ojcu, któremu poddany zostaje na zawsze. Z Woli Ojca przyszedł w postaci człowieka na ziemię, by Swoją Ofiarą zadośćuczynić Bożej Sprawiedliwości, wykupić ludzi z wiecznej śmierci oraz pojednać człowieka z Bogiem - Ojcem. Po zmartwychwstaniu usiadł po prawicy Ojca, obejmując władzę królewską. Służy Kościołowi Bożemu (Świątyni Duchowej) jako Najwyższy Kapłan według porządku Melchisedeka.
 
TEKST PODSTAWOWY: FLP 2,6
 
1. Jaki atrybut Boga Ojca otrzymał Jego Syn - Jezus Chrystus?
Flp 2,5.6; J 5,17.18; 10,33-36; 20,28.29; Mt 14,33; Mr 2,5-7
 
UWAGA: Teksty te ukazują, że Jezus Chrystus był Synem Bożym, zarówno w Niebie jak i na ziemi, (poczęty z Ducha Świętego). Na czas ziemskiej pielgrzymki, pozostawił atrybut Boskości, stając się drugim Adamem.
 
2. Czego Jezus miał świadomość i czego nauczał ludzi?
J 14,28; Obj 2,28; J 17,2; por. 1Kor 11,3 ost. cz.
 
UWAGA: Nauka trynitarna naucza, że Bóg jest Jeden i występuje w trzech oso- bach. Szczególnie pozycja Ojca i Syna (później dołączono Ducha Świętego) jest określona jednakowo - tzn. jak Ojciec nie ma początku i końca, tak również Syn jest bez początku i końca. Wszystkie trzy osoby bóstwa wg dogmatu o Trójcy są równe i współistotne. Stwierdzenie to jest jednak nie do utrzymania w kontekście nauczania Biblii, a szczególnie nauki Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus otrzymał Boskość od Ojca i nie jest Mu równy.
 
3. Jak praktycznie na życie chrześcijan wpływa świadomość, że Jezus Chrystus otrzymał od swojego Ojca Boską naturę?
Dz 7,55.56.59.60; Obj 1,1.2.12-19; J 1,1.2.16.18
4. O czym ciągle powinniśmy pamiętać - szczególnie w modlitwach?
Rz 16,27; 1Tm 6,16; Hbr 13,20.21; 1P 5,10.11

 

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS