1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

19 lutego 2021

Uczniowie Pana Jezusa wielokrotnie doświadczali niezwykłych wydarzeń. Uzdrowienia, oznaki panowania Pana Jezusa nad żywiołami oraz demonami, to tylko niektóre. Historia opisana w Ewangelii Mateusza mówi o jeszcze jednym niezwykłym wydarzeniu, gdy Pan Jezus zabrał Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor. 
Uczniowie Pana Jezusa mają przywilej, aby doznawać obecności osób i zjawisk, które budują więź z Bogiem i gruntują wiarę. Będzie ona niezbędna w przyszłej służbie – trudnej i wymagającej.  

 

Wstęp: Góra Tabor nazywana również górą Przemienienia – jest to samotne wzniesienie o wysokości 588 m. n.p.m. znajdujące się w północnej części Izraela.
Po zasiedleniu tych ziem przez naród izraelski w pobliżu góry przemieszczały się szlaki handlowe, a w późniejszym czasie była też ona miejscem obronnym. W 48 r. p.n.e. wojska rzymskie pokonały wojowników żydowskich. Zginęło wówczas 10.000 Żydów. Po zburzeniu świątyni Jerozolimskiej na górze Tabor utrzymywała się niewielka społeczność żydowska. Ze względu na bogatą florę i faunę obecnie na tej górze utworzono Park Narodowy Góry Tabor.

 

1. Czego świadkami byli uczniowie zabrani przez Jezusa Chrystusa na górę?
Mt 17,1-3

 

2. Jaką propozycję przedstawił Piotr Jezusowi Chrystusowi?
Mt17,4

 

3. Jakie kolejne przeżycie stało się udziałem uczniów?
Mt 17,5-7; 2P 1,17.18

 

4. Jakie zalecenie dał uczniom Pan Jezus schodząc z góry?
Mt 17,8.9

 

5. Jakiego wyjaśnienia udzielił nasz Pan na temat misji Eliasza?
Mt 17,10-13

 

6. Na czym polegała misja Jana Chrzciciela i jakie ona miała znaczenie?
Mt 3,1-6.13-15; J 1,23-30

 

7. Jaką cenę za głoszenie Bożego Słowa zapłacił Jan, a jaką płacimy obecnie my?
Mt 14,1-12

Lekcja 8 | Góra Tabor

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS