Obserwuj nas na naszym mediach społecznościowych i bądź na bieżąco. 📲🖥💻🎧
 
Strona | https://kchds.pl
Spotify | Inspiracja Audio | https://spoti.fi/3ep6uWn
Spotify | Biblia Online | https://spoti.fi/2SoM3Az
Google Podcasts | http://bityl.pl/k2TIi
E-mail | sekretariat@kchds.pl
 
Kliknij subskrypcję oraz dzwonek i bądź z nami na bieżąco! Czeka nas wiele inspirujących materiałów.
16 lutego 2024

LEKCJA 7

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

LEKCJA 7
 
JEZUS CHRYSTUS - SYN BOŻY ZBAWICIEL JAKO CZŁOWIEK
 
ZASADA WIARY:
Jezus Chrystus jest Jednorodzonym Synem Bożym oraz Zbawicielem Świata. Przez Niego i dla Niego Bóg stworzył wszystkie rzeczy. Jest Istotą Duchową - zrodzony przez Ojca, dziedziczy Naturę Bożą, dlatego nazwany jest Bogiem. Podporządkowany Ojcu, któremu poddany zostaje na zawsze. Z Woli Ojca przyszedł w postaci człowieka na ziemię, by Swoją Ofiarą zadośćuczynić Bożej Sprawiedliwości, wykupić ludzi z wiecznej śmierci oraz pojednać człowieka z Bogiem - Ojcem.
Po zmartwychwstaniu usiadł po prawicy Ojca, obejmując władzę królewską. Służy Kościołowi Bożemu (Świątyni Duchowej) jako Najwyższy Kapłan według porządku Melchisedeka.
 
TEKST PODSTAWOWY: J 1,33.34
 
1. W jakich słowach natchnione Słowo Boże przedstawia Jezusa?
Mt 1,18–21; Łk 1,34.35; J 8,18.19.42; Mr 1,9-11; 1J 4,15
2. Dlaczego Jezus Chrystus został posłany na ziemię jako człowiek?
J 3,14.15; Rz 8, 3.31.32; 3,23-26; Hbr 2,14; 1J 4,2.3
3. Na podstawie jakich proroctw ludzie zamierzchłych czasów wierzyli w przyjście Mesjasza?
1M 3,15; 5M 18,15; Ps 110,1-4; Iz 42,5-7; 49,8-13; 53,10-12; J 4,25; Job 19,25
 
UWAGA: Fenomen proroctw polega na tym, że przepowiadały one fakty z wyprzedzeniem nieraz kilku tysięcy lat. I tak było w przypadku zapowiedzi przyjścia Jezusa Chrystusa i misji, jaką miał do spełnienia. Z perspektywy tak odległego czasu oczywistym jest, że Mojżesz, Ijob, Dawid i inni prorocy, nie byli w stanie w pełni rozeznać przepowiadaną rzeczywistość. Byli oni jednak pewni, że odchodząc z doczesności, ich ciała, również ciała Ludu Bożego zostaną wzbudzone do lepszej rzeczywistości. Słowo Boże wyraźnie ukazuje, że za wszelkim działaniem, w tym zbawieniem i zmartwychwstaniem stoi Bóg Ojciec, stąd nazwany jest Odkupicielem, Nim jest również Jego Syn. To Jezus Chrystus z inspiracji i polecenia Bożego, osobiście zgładził nasze grzechy na Golgocie, osobiście przyjdzie po swój Lud, otworzą się groby i zostaniemy zabrani do Domu Ojca
/1Ts 4,13-17; 1Kor 15,22.23/
 
4. Co lud Boży w czasach Starego Testamentu czynił w momencie popełnienia grzechu?
Hbr 5,1-4; 9,13; 10,1-3
5. Czym według Nowego Przymierza stała się dla ludzi śmierć Jezusa Chrystusa?
2Kor 5,21; Hbr 2,15-17; 7,22-28; Rz 5,9-11; 1P 2,24

 

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS