Obserwuj nas na naszym mediach społecznościowych i bądź na bieżąco. 📲🖥💻🎧
 
Strona | https://kchds.pl
Spotify | Inspiracja Audio | https://spoti.fi/3ep6uWn
Spotify | Biblia Online | https://spoti.fi/2SoM3Az
Google Podcasts | http://bityl.pl/k2TIi
E-mail | sekretariat@kchds.pl
 
Kliknij subskrypcję oraz dzwonek i bądź z nami na bieżąco! Czeka nas wiele inspirujących materiałów.
16 lutego 2024

LEKCJA 6

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

 

LEKCJA 6

 

ZBAWIENIE Z ŁASKI BOŻEJ
NADZIEJA Z CZASÓW STAREGO TESTAMENTU
 
1. Jakie ważne słowa powiedział Jezus do Żydów?
J 5,39-47
2. Jakie proroctwa zapowiadały przyjście Mesjasza i spełnienie nadziei
wykupienia z grzechu?
1M 3,15; 5M 18,15-18; (por. Dz 7,37) Ml 3,1-3; Iz 53,5.11; 61,1.2
3. Jak uczniowie rozumieli misję Jezusa Chrystusa?
Łk 24,18-21; Mt 14,33; J 1,49; 6,68.69
4. Kto jeszcze poznał, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym?
Łk 2,25-32; 4,41; Mt 27,54
5. Co o Chrystusie i przyniesionej przez Niego łasce nauczali uczniowie po
wylaniu Ducha Świętego?
Dz 2,36.37; 3,14.15.18-20; 4,11-22; 5,30-32; 26,12-19
6. Jakie ważne słowa wypowiedział Hiob?
Job 19,25
7. Jakie słowa o Bogu wypowiedział Dawid?
Ps 25,7; 86,15; 98,3; 103,4; 119,41; 145,8
 
UWAGA: Stary Testament opisuje Boga Jahwe jako Boga łaski i miłosierdzia. Tyl- ko w Psalmach znajdujemy 126 tekstów (B.W.) o tym, że Bóg jest łaskawy lub pełen łaski. Wiele z nich mówi wprost o tym, że Bóg jest łaskawy dla grzesznika.
Dobrego weekendu kochani!

 

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS