Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Lekcja 6 | Góra Karmel

Góra Karmel

Historia, która wydarzyła się na górze Karmel, ma niewiele wspólnego ze słodyczą. Słodko brzmiąca nazwa góry, biblijnym chrześcijanom kojarzy się raczej z błędami ludzi, którzy zapomnieli o Przykazaniach Bożych i zaczęli oddawać cześć fałszywym bogom. Brak wierności Bożym zasadom przyniósł konsekwencje w postaci kompletnego zagubienia duchowego.
W krytycznym momencie, gdy odstępstwo osiągnęło apogeum, Bóg skierował do Izraelitów Eliasza, który rzucił wyzwanie królowi Achabowi i wszystkim prorokom obcych kultów i bóstw. To właśnie na górze Karmel miała miejsce spektakularna manifestacja potęgi Najwyższego i potępienie odstępstwa. Na najbliższej lekcji prześledzimy historię tego wydarzenia i spróbujemy wyciągnąć wnioski dla siebie i naszej społeczności.

Dynamiczna narracja i spektakularne zjawiska, jakie towarzyszyły opisanym wydarzeniom wskazują, że historia z góry Karmel ma dać czytelnikowi jednoznaczne przesłanie. Zapraszam do odkrycia tego, co Bóg mówi do Swojego ludu.

 

1. Z jakim zarzutem zwrócił się pewnego razu Eliasz do swojego ludu? 
1Krl 18,20-22

 

2. Jaką propozycję przedstawił następnie wyznawcom Baala? 
1Krl 18,23-25

 

3. Co czynili czciciele Baala, aby otrzymać od swojego boga błogosławieństwo? 
1Krl 18,26-29

 

4. W jaki sposób Eliasz prosił Boga Ojca o Łaskę? 
1Krl 18,30-37

 

5. Jakiej odpowiedzi udzielił Bóg? 
1Krl 18,38.39

 

6. Co spotkało wszystkich proroków Baala? 
1Krl 18,40

 

7. Na jakich zasadach powinna przebiegać służba naszemu Bogu, czego powinniśmy się wystrzegać? Co może się stać Baalem w naszym życiu?
 

 

04 lutego 2021

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk