Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

WESPRZYJ NAS

 

 

 

 

 

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Kalendarz

 

Galeria

 

 

 

NASZE MEDIA

 

 

 

Lekcja 6 | Góra Karmel

Góra Karmel

Historia, która wydarzyła się na górze Karmel, ma niewiele wspólnego ze słodyczą. Słodko brzmiąca nazwa góry, biblijnym chrześcijanom kojarzy się raczej z błędami ludzi, którzy zapomnieli o Przykazaniach Bożych i zaczęli oddawać cześć fałszywym bogom. Brak wierności Bożym zasadom przyniósł konsekwencje w postaci kompletnego zagubienia duchowego.
W krytycznym momencie, gdy odstępstwo osiągnęło apogeum, Bóg skierował do Izraelitów Eliasza, który rzucił wyzwanie królowi Achabowi i wszystkim prorokom obcych kultów i bóstw. To właśnie na górze Karmel miała miejsce spektakularna manifestacja potęgi Najwyższego i potępienie odstępstwa. Na najbliższej lekcji prześledzimy historię tego wydarzenia i spróbujemy wyciągnąć wnioski dla siebie i naszej społeczności.

Dynamiczna narracja i spektakularne zjawiska, jakie towarzyszyły opisanym wydarzeniom wskazują, że historia z góry Karmel ma dać czytelnikowi jednoznaczne przesłanie. Zapraszam do odkrycia tego, co Bóg mówi do Swojego ludu.

 

1. Z jakim zarzutem zwrócił się pewnego razu Eliasz do swojego ludu? 
1Krl 18,20-22

 

2. Jaką propozycję przedstawił następnie wyznawcom Baala? 
1Krl 18,23-25

 

3. Co czynili czciciele Baala, aby otrzymać od swojego boga błogosławieństwo? 
1Krl 18,26-29

 

4. W jaki sposób Eliasz prosił Boga Ojca o Łaskę? 
1Krl 18,30-37

 

5. Jakiej odpowiedzi udzielił Bóg? 
1Krl 18,38.39

 

6. Co spotkało wszystkich proroków Baala? 
1Krl 18,40

 

7. Na jakich zasadach powinna przebiegać służba naszemu Bogu, czego powinniśmy się wystrzegać? Co może się stać Baalem w naszym życiu?
 

 

04 lutego 2021

KCHDS