Obserwuj nas na naszym mediach społecznościowych i bądź na bieżąco. 📲🖥💻🎧
 
Strona | https://kchds.pl
Spotify | Inspiracja Audio | https://spoti.fi/3ep6uWn
Spotify | Biblia Online | https://spoti.fi/2SoM3Az
Google Podcasts | http://bityl.pl/k2TIi
E-mail | sekretariat@kchds.pl
 
Kliknij subskrypcję oraz dzwonek i bądź z nami na bieżąco! Czeka nas wiele inspirujących materiałów.
16 lutego 2024

LEKCJA 5

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

 

LEKCJA 5
CZŁOWIEK - DUCH CZŁOWIEKA (gr. PNEUMA)
 
UWAGA: Hebrajski wyraz RUACH i jego grecki odpowiedni - PNEUMA - tłumaczone są na język polski jako DUCH, WIATR. Od greckiego słowa Pneuma wszystkie urządzenia, w których wykorzystywane jest sprężone powietrze, określane są jako pneumatyczne. Pan Jezus tłumacząc Nikodemowi, na czym polega nowonarodzenie, posłużył się przykładem wiatru. Choć jest on niewidoczny, to jego siła, szczególnie w czasie wichury, jest niezwykła. Sztormy, połamane drzewa, zerwane dachy to tylko część przykładów na to, jakim żywiołem potrafi być wiatr.
 
1. W jaki sposób człowiek stał się istotą żywą ?
1M 2,7
 
UWAGA: Boże tchnienie (Wiatr, Duch) ożywiło człowieka. Niektórzy komentatorzy opisując ducha człowieka twierdzą, że jest to duchowa cząstka Boga w człowieku.
 
2. Co Biblia pisze na temat ducha człowieka?
1M 6,3; Job 32,8; 33,4; Ps 146,4; Kzn 12,7
3. Jak wiele o człowieczym duchu mówi opis śmierci Jezusa Chrystusa?
Mt 27,50; Łk 23,46; J 19,30; por. Jk 2,26
4. Jakiego ducha posiada czasami człowiek?
Ps 34,19 II cz.; 142,2-4; Prz 17,22 II cz.; Dn 2,3
5. O jakiego ducha powinien człowiek prosić i zabiegać?
Ps 51,12.13; Prz 17,27; 18,14 I cz.; 29,23
 
UWAGA: Wnętrze człowieka to dusza i duch. Duch człowieka jest siłą napędową
darowaną przez Boga dla duszy i ciała. Dlatego duch człowieka ma bardzo wielki
wpływ na duszę (emocje, wola i umysł w ich zakresie) i na ciało. Niektórzy opisując ducha ludzkiego twierdzą, że jest to siła świadomości człowieka – decydująca o tym, kim człowiek jest i jaki ma wpływ poprzez umysł (sumienie, intuicję, motywację) na siebie samego i innych.
(przeczytaj teksty; 1Kor 2,11; 1Ts 5,23; Hbr 4,12)
 
6. Co o duchu człowieka powiedział Pan Jezus po zmartwychwstaniu?
Łk 24,39
7. Jaki przywilej otrzymuje człowiek, gdy podda swego ducha pod działanie
Ducha Bożego?
Rz 8,16

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS