Obserwuj nas na naszym mediach społecznościowych i bądź na bieżąco. 📲🖥💻🎧
 
Strona | https://kchds.pl
Spotify | Inspiracja Audio | https://spoti.fi/3ep6uWn
Spotify | Biblia Online | https://spoti.fi/2SoM3Az
Google Podcasts | http://bityl.pl/k2TIi
E-mail | sekretariat@kchds.pl
 
Kliknij subskrypcję oraz dzwonek i bądź z nami na bieżąco! Czeka nas wiele inspirujących materiałów.
27 października 2023

LEKCJA 43 | BĄDŹ WOLA TWOJA, JAK W NIEBIE, TAK I NA ZIEMI

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

LEKCJA 43
BĄDŹ WOLA TWOJA, JAK W NIEBIE, TAK I NA ZIEMI
Rozważając ten fragment Modlitwy Pańskiej, musimy sobie uświadomić, że zanim powstał człowiek, to Bóg Ojciec miał i ma do zaoferowania każdemu z nas poddanie się pod Jego wolę. Jest to oferta Najwyższego, abyśmy nasze
życie przeżyli najlepiej, jak tylko to jest możliwe. To nie jest przymus, to nie jest ograniczenie naszej wolności, wręcz przeciwnie! Społeczność z naszym Panem sprawia, że Jego wola staje się w pełni zaakceptowaną, naszą wolą. Bądź wola
Twoja – to pragnienie, aby w naszym życiu nastała Boża rzeczywistość, a nie jakiś traf czy przypadek. Wypowiadając te słowa, nie czyńmy tego w poczuciu rezygnacji, niechęci, ale radości i ufności. Wówczas Boża wola przyniesie w naszym życiu wiele pięknych owoców!
1. W jakim działaniu w szczególny sposób widoczna jest Boża wola?
Job 12,7-10; Hbr 11,3
2. Co było celem ziemskiej pielgrzymki Jezusa Chrystusa?
J 4,34; 6,40; 17,4
3. W jaki sposób nasz Pan do końca był posłuszny woli swojego Ojca?
Czy podporządkowanie się jej było łatwe?
Łk 22,42-44; Mt 27,46; Flp 2,8.9
4. Czego od nas oczekuje Stwórca?
Łk 8,15,21; 11,28; 1Tm 2,3.4; Mi 6,8
5. Jaka zapłata spotka tych wszystkich, którzy w sposób pokazowy demonstrują swoją pobożność?
Mt 7,21; 21,28-31; Jk 1,22-25
6. Kiedy wypełnianie Bożej woli nabiera w oczach Boga szczególnej wartości?
Jk 1,27; Mt 25,34-36; Iz 58,6-11
7. Jakie elementy Bożej woli stanowiły trudność w jej realizacji w Twoim życiu? Jak radzisz sobie w takich chwilach?

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS