Obserwuj nas na naszym mediach społecznościowych i bądź na bieżąco. 📲🖥💻🎧
 
Strona | https://kchds.pl
Spotify | Inspiracja Audio | https://spoti.fi/3ep6uWn
Spotify | Biblia Online | https://spoti.fi/2SoM3Az
Google Podcasts | http://bityl.pl/k2TIi
E-mail | sekretariat@kchds.pl
 
Kliknij subskrypcję oraz dzwonek i bądź z nami na bieżąco! Czeka nas wiele inspirujących materiałów.
08 października 2023

LEKCJA 40
PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE CZ. I

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

LEKCJA 40

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE CZ. I

 

Królestwo Boże to określenie bardzo często występujące na kartach Nowego Testamentu. Było ono wiodącym tematem zwiastowania przez Pana Jezusa, o czym informują nas głównie Ewangelie synoptyczne. Dotyka ono czasu teraźniejszego, jak i przyszłego. Umieszczenie tych słów w Modlitwie Pańskiej dowodzi, jak ważny jest to temat dla każdego z nas. Warto więc na podstawie Bożej Księgi wniknąć w zagadnienie, kto i co tworzy Królestwo Boże.

1. Co i dlaczego było głównym przesłaniem Jana Chrzciciela i Pana Jezusa Chrystusa?

Mt 3,2; 4,17; 6,10 I cz.; Łk 8,1

2. Gdzie znajduje się „siedziba” Bożego Królestwa? J 18,36; Da 2,44 UWAGA: Dla Piłata czy Żydów słowo Królestwo kojarzyło się z konkretnym terytorium, władzą polityczną czy militarną siłą. W osobie Jezusa Chrystusa upatrywano szansy na odnowę państwa Izrael, co dla części Żydów było tęsknym oczekiwaniem, a dla Rzymian niebezpieczeństwem zmiany dotychczasowej władzy. Okazuje się jednak, że działania naszego Pana nie spełniły oczekiwań i obaw zarówno jednej, jak i drugiej strony.

3. Czy Królestwo Boże to materialna budowla? Kto jest jej „składnikiem? J 2,19-21; Łk 13,28; Ef 2,20-22; 1P 2,4.5

4. Kto i dlaczego jest Królem tej szczególnej budowli? Ps 93,1-5; 99,1-5; Mt 2,1.2; J 1,49

5. Kto i co stanowi o sile każdego z nas? J 14,23; Łk 17,20.21

6. Jakie czynniki decydują o wartości i trwałości tej budowli? Ef 4,11-16

 

7. Jakie zmiany nastały w Twoim życiu, kiedy stałeś się członkiem Bożego Królestwa?

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS