Obserwuj nas na naszym mediach społecznościowych i bądź na bieżąco. 📲🖥💻🎧
 
Strona | https://kchds.pl
Spotify | Inspiracja Audio | https://spoti.fi/3ep6uWn
Spotify | Biblia Online | https://spoti.fi/2SoM3Az
Google Podcasts | http://bityl.pl/k2TIi
E-mail | sekretariat@kchds.pl
 
Kliknij subskrypcję oraz dzwonek i bądź z nami na bieżąco! Czeka nas wiele inspirujących materiałów.
16 lutego 2024

LEKCJA 4

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

 

LEKCJA 4
CZŁOWIEK - DUSZA CZŁOWIEKA (gr. PSYCHE)
 
UWAGA: Wg obowiązującej powszechnie opinii człowiek jest istotą psycho-somatyczną, składającą się z ciała i psychiki. Natomiast Biblia uczy, że człowiek
składa się ciała, duszy i ducha. W nominalnym chrześcijaństwie przyjęto, że dusza człowieka to niezależny byt, świadomość ograniczona ciałem - fakt ten nie
ma uzasadnienia w nauce Biblii.
 
1. Jakie jest jedno ze znaczeń duszy, opisanych w Słowie Bożym?
1M 35,18; 1Krl 17,22
UWAGA: W niektórych fragmentach Biblii czytamy, że „dusza umiera”, co
należy rozumieć, iż odchodzi życie – umiera człowiek. – 4M 23,10; Job 36,14
(W przekładzie Septuaginty – tłumaczenia Starego Testamentu dokonanego z języka Hebrajskiego na Grecki ok. 2 w p.n.e. - przetłumaczono hebr. NEPFESZ na
greckie – PSYCHE)
2. Dlaczego Bóg zabronił spożywać krew?
1M 9,4.5
UWAGA: Krew w Biblii przedstawiana jest jako nośnik życia - przekład Biblii Poznańskiej powyższe teksty tłumaczy następująco: Nie wolno wam tylko spożywać mięsa z jego życiem, to jest z jego krwią. Także i waszej krwi, to jest waszego życia, będę się dopominał.
3. Jakie inne znaczenie ma w Biblii słowo dusza?
Mr 14,34; 1M 34,2-4; 1Sm 18,1; 2Sm 5,8; Ps 6,4; 16,9; Łk 1,46; 2,35
4. Jaką informację o Bogu podaje Biblia?
3M 26,11.30; Iz 1,14; Mt 12,18
Uwaga: Teksty te potwierdzają, że jesteśmy stworzeni na Obraz i Podobień-
stwo Boże.
5. Na co powinien człowiek zwrócić szczególną uwagę?
Mr 8,35-38
6. Czy dusza jest śmiertelna?
Mt 10,28; Łk 12,20; Jk 5,20; por. Obj 6,9; Hbr 10,39
 
UWAGA: Dusza w podstawowym znaczeniu to życie, następnie uczucia, wola,
a także umysł w zakresie zdolności odczuwania, intelektu i podejmowania decyzji.

 

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS