Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Lekcja 30 | Spotkanie Jaira – przełożonego synagogi z Jezusem


Przełożeni synagog - osoby, które posiadały autorytet i władzę, wielokrotnie konfrontowali się z Panem Jezusem podczas nabożeństw lub spotkań uczonych w Piśmie. Tym razem jednak poznamy problem ojca, który ma umierające dziecko. W krytycznym momencie Pan Jezus zbliża się do tej rodziny i przywraca życie dziewczynce. Jaki to miało wpływ na życie rabina? Czy wiara tego człowieka wynikała ze znajomości Pisma, czy budowała się w obecności Zbawiciela? Zapraszamy do rozważania historii ze wspaniałym zakończeniem. Oby nasze historie zakończyły się podobnie!
 
 
Tekst przewodni: Dz 2,22
 
1. Z jaką prośbą przyszedł do Jezusa Jair – przełożony synagogi?
Mk 5,22.23 por. Łk 8,42
 
2. Co wydarzyło się po drodze do domu Jaira?
Mk 5,24-34
 
3. Jaką informację przynieśli w pewnym momencie Jairowi jego słudzy?
Mk 5,35
 
4. Czy Jair miał żal do Jezusa, że ten zatrzymał się po drodze? O czym Jezus zapewnił zrozpaczonego ojca?
Mk 5,36; por. J 11,21.32
 
5. Kogo Jezus zabrał do pokoju zmarłej dziewczynki i dlaczego?
Mk 5,37.40.
 
6. Jak niektórzy zareagowali na słowa Jezusa?
Mk 5,38-40 I cz.
 
7. Jakie słowa wypowiedział Jezus do dziewczynki i co stało się później?
Mk 5,41-43
 
8. Czego uczy współczesnych chrześcijan ta historia?
23 lipca 2021

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk