Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

WESPRZYJ NAS

 

 

 

 

 

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Kalendarz

 

Galeria

 

 

 

NASZE MEDIA

 

 

 

Lekcja 28 | Spotkanie Saula z Tarsu z Jezusem

Są ludzie, którzy nigdy się nie zmienią i wszyscy o tym wiedzą! Czy aby na pewno? Boża miłość potrafi uczynić z człowiekiem wielkie rzeczy, a Paweł był jednym z nich. Jego przykład dowodzi, jak wielka Moc w krótkim czasie przeobraża człowieka i czyni go dzieckiem Bożym. Jeśli próbowałeś coś zmienić w swoim życiu i poniosłeś porażkę, nie martw się. Zaproś Pana Jezusa do swojego serca. O dokona niezbędnych zmian i doda Ci sił do walki o życie wieczne. Zapraszamy do rozważania i ... przemian! 🌸

 

Tekst przewodni: Dz 22,16

 

1. Kim był Saul?
Dz 22.3.25-28; 23,6; 26,5

 

2. Dlaczego Saul tak bardzo zwalczał Żydów wierzących w zmartwychwstanie Jezusa?
Mt 28,11-15 por. Mt 27,62-66

 

3. Jak krytyczny był dla siebie Paweł po nawróceniu i jak oceniał swoje dotychczasowe postępowanie?
Dz 22,4.5; 19.20; 26,8-11; 1Kor 15,8.9

 

4. W którym momencie Bóg odpuścił grzechy Pawła, również te popełnione z nienawiści do chrześcijan?
Dz 22,12-16

 

5. Jak później Paweł traktował swoje życie i zbliżającą się śmierć?
Flp 1,21-26; 2Kor 11,23-28

 

6. Jak bardzo słowa Jezusa „ komu więcej odpuszczono, ten więcej umiłował” odnoszą się do Pawła. Czego dowodzą te fragmenty Słowa Bożego?

Rz 8,38.39

 

7. W jaki sposób Paweł uporał się z grzeszną przeszłością?
Flp 3,13.14 por. teksty pkt.3

 

8. Jaki piękny przykład zostawił Paweł wszystkim wiernym wyznawcom Boga?
2 Tm 4,6-8

09 lipca 2021

KCHDS