Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Lekcja 24 | Spotkanie setnika z Kafarnaum z Jezusem
Nasz Bóg jest Wszechmogący, lecz nie zawsze w pełni przyjmujemy tę prawdę do naszych serc. Oznacza ona, że Pan Jezus, Syn Boży miał moc uzdrawiać nawet na odległość. Czy wierzysz podobnie, jak setnik, że wszechmoc Boża oznacza, że dla Boga nic nie jest zbyt trudne. Może On zmienić Twoje życie niezależnie od miejsca i czasu, w którym się znajdujesz. Poznaj setnika i jego wiarę i zastanów się, czy Twoja jest równie silna? Zapraszamy!
 
Tekst przewodni: Mt 8,13
 
1. O co poprosił Jezusa pewien setnik?
Mt 8,5.6
 
2. Jaka była reakcja setnika, gdy Jezus zaproponował, że pójdzie i uzdrowi sługę?
Mt 8,7-9
 
3. Jakimi cechami charakteryzował się setnik?
Mt 8,6
 
4. Czego uczy nas relacja setnika z jego sługą? Omów to w kontekście relacji w szkole, w pracy i Kościele.
Prz 14,35
 
5. Co powiedział Jezus, gdy zobaczył wiarę setnika? Kiedy zaczęły się spełniać słowa Jezusa?
Mt 8,10-12 por. Dz 10,34-36 Obj 7,9.10
 
6. Dlaczego tacy ludzie, jak setnik czy niewiasta kananejska otrzymali to, o co prosili mimo, że Jezus przyszedł do „owiec które zginęły z domu Izraela”?
Mt 8,13
11 czerwca 2021

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk