Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Lekcja 23 | Spotkanie kobiety kananejskiej z Jezusem
Jeśli bardzo czegoś chcesz, jesteś gotów wiele poświęcić. Na tej zasadzie opiera się dziś bardzo wiele różnych rzeczy w naszym życiu. Może to być zdobycie wykształcenia, zdrowie, praca, rodzina. Pan Jezus cenił ludzi upartych, zdecydowanych i gotowych na poświęcenia. Najbliższa lekcja będzie dla nas małym rachunkiem sumienia. Czy jesteś gotów do poświęceń, aby osiągnąć zbawienie? Czy jesteś gotów zrezygnować z niektórych rzeczy, które cenisz, ale które przeszkadzają Ci na tej drodze? Odpowiedź na to pytanie pozwoli odkryć ważne duchowe prawdy. Zapraszamy do studium.
 
Tekst przewodni: Ps 103,3.4
 
1. Z jaką wielką prośbą zwróciła się niewiasta kananejska do Jezusa?
Mt 15,22.25
 
2. Jaki był główny cel posłannictwa Jezusa?
Mt 15, 24; por. Mt 10,5.6
 
3. Jaka była reakcja uczniów na zachowanie kobiety? Jak dziś reagujemy na natrętnych ludzi?
Mt 15,23
 
4. W jaki sposób Jezus odpowiedział kobiecie?
Mt 15,26
 
5. Jak bardzo zdeterminowana była ta kobieta?
Mt 15, 27
 
6. Jakie świadectwo o wierze tej kananejskiej niewiasty wydał Pan Jezus?
Mt 15, 28
 
7. O czym powinniśmy zawsze pamiętać w trudnych sytuacjach życia?
Mt 7,7-11 Jr 29,12-14 I cz.
04 czerwca 2021

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk