Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Lekcja 21 | Spotkanie Samarytanki z Jezusem

Zwykłe rozmowy o codziennych rzeczach mogą być punktem zwrotnym w naszym życiu. Może to być słowo lub myśl wyrażona przez naszego rozmówcę, która otworzy nasze oczy na pozornie zakryte obszary. Świadomy chrześcijanin powinien szukać sposobności, aby skierować uwagę ludzi na tematy zbawienia i wiary w Boga. Ludzie tego potrzebują, choć najczęściej nie wiedzą jak można rozmawiać o tych tematach. Spróbujmy zatem i otwórzmy nasze serca przed ludźmi. Zapraszamy do rozmowy! Posłuchajmy jak Pan Jezus rozmawia z Samarytanką!

 

Tekst przewodni: J 4,24

 

1. Jak zareagowała niewiasta Samarytańska na zaskakującą prośbę Jezusa?
J 4,6-9

 

2. Co Jezus mówił o nadchodzących zmianach?

J 4,20-24 por. Ga 3,27-29

 

3. Czym Pan Jezus zaintrygował Samarytankę?
J 4,10-19

 

4. W którym momencie rozmowy Jezus objawił, że jest Mesjaszem?
J 4,25.26

 

5. Jaki rezultat przyniosła ta rozmowa?
J 4,28-30; 39-42

 

6. Dlaczego tak wiele rozmów o zwykłych, ludzkich sprawach, nie jest dla nas okazją do głoszenia Ewangelii?

 

7. Zastanów się nad poszczególnymi etapami konwersacji Jezusa z Samarytanką. Dlaczego tak ważny jest początek każdej rozmowy?

21 maja 2021

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk