Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Lekcja 19 | Spotkanie Natanaela z Jezusem

Wymiana informacji ma kluczowe znaczenie w życiu człowieka. Było tak zawsze - mówimy sobie o zwykłych, codziennych sprawach, ale przede wszystkim ekscytujemy się sensacjami. Zasłyszane informacje o ludziach tworzą stereotypy i opinie, które często są zbyt uproszczonym i zniekształconym obrazem bliźniego. 🗣️

W czasach Pana Jezusa wielu ludzi oczekiwało i przeczuwało przyjście Mesjasza. Był to jeden z ważniejszych tematów rozmów i dociekań. Jaki miał być nadchodzący Zbawiciel? Czy zostanie rozpoznany? Kolejna lekcja przeniesie nas w tamte czasy.

Zapraszamy do rozważania! 📖

 


Tekst przewodni: 1P 1,10

 

1. Jaką informację przekazał Filip Natanaelowi?
J 1,45

 

2. W jaki sposób zareagował Natanael?
J 1,46 cz. I

 

3. W jaki sposób różne informacje (często niesprawdzone) mają wpływ na nasze uprzedzenia?
Prz 11,9

 

4. Jaki jest najlepszy sposób, by zweryfikować swoje uprzedzenia?
J 1,46 cz. II; por. 5M 17,6; 19,15

 

5. Jakie świadectwo o zbliżającym się Natanaelu wydał Jezus?
J 1,47; por. Obj 7,4-8; 14,1-5

 

6. Jakimi słowami Jezus zadziwił Natanaela?
J 1,48

 

7. Jakie znaczenie mają te słowa dla nas?
Mt 9,3.4; Łk 9,46.47; 11,16.17

 

8. Jakie wyznanie złożył Natanael i jak na te słowa zareagował Pan Jezus?
J 1,49-51

07 maja 2021

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk