Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Lekcja 17 | Spotkanie Nikodema z Jezusem

Narodziny człowieka, to cud, który od tysięcy lat zachwyca i zdumiewa. Mimo, że jest tak powszechny, niesie ze sobą radość, nadzieję i wdzięczność Stwórcy. W naszym życiu jednak, konieczne jest jeszcze jedno narodzenie. Nowonarodzenie, które przemieni nas ze zwykłych ludzi, w uczestników Królestwa Bożego. Właśnie o tym będziemy mówić w najbliższą sobotę. Jeśli narodziłeś się na nowo, możesz przypomnieć sobie te chwile. Jeśli nie, zapragnij nowego życia z Bogiem. Zapraszamy!

 

 

Tekst przewodni: J 3,3

 

1. Co wyznał Nikodem, gdy rozpoczął rozmowę ze Zbawicielem?

J 3,1.2

 

2. Czy Jezus cieszył się z faktu, że ludzie zachwycają się cudami i znakami? Co powiedział Nikodemowi?
J 3,3

 

3. W jaki sposób Nikodem odebrał słowa Jezusa?
J 3,4

 

4. Jaką fundamentalną dla wszystkich ludzi prawdę przedstawił wówczas Pan Jezus?
J 3,5-8 por. 1P 1,23; J 1,13; Rz 8,1-13

 

5. Jakie ważne słowa o miłości Boga do człowieka padły wówczas z ust Jezusa?
J 3,14-16

 

6. Co jeszcze Pan Jezus powiedział o swoim przyjściu na ziemię?
J 3,17.18

 

7. Jaki wpływ na Nikodema wywarła rozmowa z Jezusem?
J 7,50-53; 19,38-42

 

8. Jakie treści z tej rozmowy przemawiają szczególnie do Ciebie i dlaczego?
 

23 kwietnia 2021

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk