Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

WESPRZYJ NAS

 

 

 

 

 

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Kalendarz

 

Galeria

 

 

 

NASZE MEDIA

 

 

 

Lekcja 16| Spotkanie Jana Chrzciciela z Jezusem

Spotkanie autorytetów – to temat niezwykłej relacji między Janem Chrzcicielem, a Panem Jezusem. 🌊 Jak poznać swój czas i moment, gdy Bóg powołuje na nasze miejsce kogoś innego? ⌛

Podczas najbliższego rozważania można będzie dostrzec prawdziwą wielkość sługi Bożego i przykład świadomej służby dla Zbawiciela świata. 🙌
Co mogę uczynić dla mego Zbawcy i tych, którzy przyjdą po mnie? 
Spróbujmy odpowiedzieć na te ważne pytania. Zapraszamy!

 

Tekst przewodni: Mt 3,9

 

1. Jakiej odpowiedzi udzielił Jan Chrzciciel, gdy go zapytano o to, kim jest?
J 1,19-23; J 3,28.29; Łk 3,15.16

 

2. Jakie słowa wypowiedział Jan, gdy zobaczył zbliżającego się Jezusa?
J 1,29.30

 

3. W jaki sposób Jan zachował się, gdy Jezus przyszedł do niego z zamiarem chrztu?
Mt 3,13.14

 

4. Jakiego argumentu użył Jezus, aby przekonać Jana?
Mt 3,15

 

5. Co wydarzyło się bezpośrednio po chrzcie Jezusa?
Mt 3,16.17; por. J 3,22-27.30; J 1,32-37

 

6. Czego uczą nas dziś słowa Jana Chrzciciela?

 

7. Z jakim pytaniem Jan wysłał swoich uczniów do Jezusa i jaką odpowiedź otrzymał?
Łk 7,18-29

 

8. Jaką naukę czerpiesz dla siebie z tego wydarzenia i z odpowiedzi, którą otrzymał Jan?
 

16 kwietnia 2021

KCHDS