Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Lekcja 15 | Spotkanie Symeona i Anny z dziecięciem Jezus

Niektóre obietnice spełniają się po wielu latach, a nadzieja i cierpliwe oczekiwanie jest nagradzane, gdy doświadczamy tego, co zapowiedziano. W Biblii znajdziemy ludzi, którzy długo czekali na Boży znak. W najbliższą sobotę przypomnimy sobie dwoje bohaterów, zobaczyli na własne oczy Pana Jezusa. Bóg kolejny raz udowodnił, że spełnia obietnice. Zapraszamy na rozważanie, w którym nauczymy się cierpliwie czekać! ⌛😊

 

Tekst przewodni: Łk 2,34.35

 

1. Jakie świadectwo o Symeonie zawarte jest w Biblii i jak je współcześnie rozumiesz?
Łk 2,25

 

2. Co zostało objawione Symeonowi?
Łk 2,26; por. Iz 40,1; 49,13

 

3. W jakich okolicznościach Symeon zobaczył małego Zbawiciela?
Łk 2,27

 

4. Jakie słowa wypowiedział Symeon nad Jezusem i jakie znaczenie mają one dzisiaj dla Ciebie?
Łk 2,28-35 I cz. por. 1M 46,30; Iz 40,5; 52,8-10; 42,6.7; 49,5-7

 

5. Co zapowiedział Symeon młodej Marii i w jakich okolicznościach wypełniły się te słowa?
Łk 2,35 II cz.; J 19,25-27

 

6. Dlaczego Anna dostąpiła zaszczytu zobaczenia małego Jezusa w świątyni?
Łk 2,36.37

 

7. Jaka była jej reakcja, gdy zobaczyła Jezusa?
Łk 2,38

 

8. Jakimi kryteriami kierował się Bóg przy wyborze takich ludzi jak Symeon i Anna?
 

09 kwietnia 2021

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk