Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

WESPRZYJ NAS

 

 

 

 

 

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Kalendarz

 

Galeria

 

 

 

NASZE MEDIA

 

 

 

Lekcja 13 | Góry bez nazwy
W naszych sobotnich rozważaniach rozstajemy się z górską tematyką, ale będziemy wspominać te miejsca, gdzie bohaterowie wiary oraz nasz Zbawiciel kierował uwagę ludzi i wskazywał kierunek duchowego życia. Ostatnia lekcja mówi nam o nienazwanych górach i wzniesieniach. Mogą one symbolizować nasze życie i trudy. ⛰️
 
Zapraszamy do rozważania, ale także do kontynuacji wędrówki po duchowych wyżynach z naszym Panem. 😊🧭
 
"​A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; 2 ​O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi." (Kol 3,1.2) 📖


1. Gdzie szatan zaprowadził Jezusa Chrystusa i z jaką ofertą się do Niego zwrócił? 
Mt 4,8-10

 

2. O jakich błogosławieństwach mówił Pan Jezus do tłumów z jednej z gór? 
Mt 5,1-12

 

3. Do jakich m.in. celów służyły naszemu Panu góry? 
Mk 6,45-46

 

4. Jak wielkie niebezpieczeństwo groziło Chrystusowi na jednej z gór? 
Łk 4,16-30

 

5. Co spotykało wielu czcicieli Boga, gdzie między innymi mogli znaleźć schronienie?
Hbr 11,36-38

 

Uwaga: Warto w tym miejscu przytoczyć, jakie między innymi znaczenie miały góry w Polsce w czasie kontrreformacji. Otóż w 1654 roku z polecenia cesarza Ferdynanda III, komisja religijna odebrała ewangelikom Śląska Cieszyńskiego wszystkie kościoły. Wierni chcąc nadal się zgromadzać, organizowali potajemne nabożeństwa w górach. Ze względu na represje miejsca te były zmieniane. Po tamtych, niełatwych czasach, zachowało się sześć takich miejsc po polskiej stronie i trzy po czeskiej. W niektórych z nich przez ponad 100 lat słychać było śpiew i modlitwy, czytano Słowo Boże. Najbardziej znane i odwiedzane przez turystów znajduje się na zboczu góry Równica w Ustroniu. Nasz Pan cudownie sprawił, że te wyjątkowo piękne miejsca były schronieniem i duchowym wzmocnieniem dla ludu Bożego!

 

6. Do jakich haniebnych celów służyły również te miejsca? 
1Krl 11,6.7; 2Krl 23,19; 5M 12,1-4

 

7. Podziel się swoimi doświadczeniami z pobytu w górach. Jakie one mają dla Ciebie znaczenie? Czy wpłynęły na zmianę Twojego myślenia, postępowania?
 

25 marca 2021

KCHDS