Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

WESPRZYJ NAS

 

 

 

 

 

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Kalendarz

 

Galeria

 

 

 

NASZE MEDIA

 

 

 

Lekcja 12 | Góra Syjon cz. 2
Twierdza Syjon w symbolice duchowej ma związek ze zwycięskim życiem Ludu Bożego. Przebywanie w twierdzy, gdy jest ona oblegana, nie daje pełni bezpieczeństwa, jeśli nie jest połączone z mobilizacją i aktywną obroną przed atakami przeciwnika. Mimo, że Stwórca chroni nas przed złem, każdy z nas musi w pewnym stopniu ponieść koszty walki o własne zbawienie, aby okazać się zwycięzcą.
Zapraszamy do studium lekcji, która udzieli nam wskazówek na temat duchowych zmagań, jakie rozgrywają się w naszym życiu.
 

1. Co w widzeniu Jana symbolizuje „Baranek”, ”góra Syjon” i „sto czterdzieści cztery tysiące”? 
Obj 14,1; J 1,29; Iz 59,20; Obj 7,4-8

 

2. Do kogo w pierwszej kolejności zaniesiona została Ewangelia? 
Mt 10,5.6; 15,24

 

3. Jakie znaczące zmiany zapowiedział Pan Jezus Chrystus? 
J 10,14-16; Mt 24,14

 

4. Jakie kryteria musiała spełnić „reszta z Izraela”, aby móc przyjąć Baranka? 
Obj 14,3-5; 5,9; 2Kor 11,2

 

5. Jaki plan miał Bóg Ojciec wobec całej ludzkości po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa? 
Mi 4,1-2; Za 8,23; J 4,22 II cz., Rz 10,12

 

6. Z jaką nową rzeczywistością musiał zmierzyć się naród izraelski? 
Dz 10,9-20.28.34.35; Ef 2,11-22

 

7. Czym dla Twojego duchowego życia jest góra Syjon? Czy Twoje serce napełnione jest Bożą Łaską i Jego Pokojem? Czy aktywnie głosisz poselstwo o zbawczej Łasce Jezusa Chrystusa?
 

 
18 marca 2021

KCHDS