Obserwuj nas na naszym mediach społecznościowych i bądź na bieżąco. 📲🖥💻🎧
 
Strona | https://kchds.pl
Spotify | Inspiracja Audio | https://spoti.fi/3ep6uWn
Spotify | Biblia Online | https://spoti.fi/2SoM3Az
Google Podcasts | http://bityl.pl/k2TIi
E-mail | sekretariat@kchds.pl
 
Kliknij subskrypcję oraz dzwonek i bądź z nami na bieżąco! Czeka nas wiele inspirujących materiałów.
08 kwietnia 2024

LEKCJA 11

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

LEKCJA 11

SŁAWA I UZNANIE LUDZI I WIARA
 
WSTĘP: Sława jest pojęciem, które może mieć wiele różnych znaczeń i interpretacji. Może to być rozpoznawalność i popularność. W jednym z najbardziej powszechnych znaczeń sława oznacza, że ktoś jest rozpoznawalny i znany przez szeroką publiczność. Może to wynikać z osiągnięć i sukcesów. Sława często łączy się również z uznaniem i szacunkiem. Może ona wynikać z wysokich standardów moralnych, dokonań lub postaw, które zyskały szacunek innych. Sława jest też utożsamiana z reputacją danej osoby lub organizacji. To, co inni mówią o danej osobie, może wpłynąć na jej sławę. Dobra reputacja jest często uważana za cenny kapitał. Uznanie i sława mogą też wiązać się z działaniem i wpływem danej osoby na otoczenie.
W kontekście religijnym lub duchowym oddawanie chwały odnosi się do uwielbienia, które jest należne Bogu. W tym przypadku mówimy o chwale, sławie i uwielbieniu Boga - Istoty Najwyższej. Sława może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. Może być źródłem dumy i satysfakcji, ale także może prowadzić do pokus, nadużyć czy utraty równowagi.
1. Czy uważasz, że sława jest wartością, o którą można zabiegać? Jakiego rodzaju
chwały mogą współistnieć?
Mt 5,14-16
2. Jakie są różnice między chwałą ludzką a chwałą Bożą? Czy te dwa rodzaje chwały mogą współistnieć?
1Sm 18,6.7; 1Krn 29,11.12
3. Czy znasz przykłady osób, które zdobyły sławę, ale straciły swoją wiarę lub moralność?
4. Czy uważasz, że można zdobywać sławę i jednocześnie pozostawać wiernym
w obliczu uznania w oczach ludzi?
2M 11,3; 5M 12,3
5. Jakie biblijne przykłady ilustrują wyzwania związane z utrzymaniem wiary w obliczu uznania w oczach ludzi?
Flp 2,3.4; 3,5-11
6. W jaki sposób możemy używać naszej pozycji jako narzędzia służby Bogu i innym ludziom?
PRZYKŁADY POSTACI:
Król Salomon był mądrym i potężnym królem Izraela, który zyskał ogromną sławę dzięki swojej mądrości, bogactwu i budowie Świątyni Jerozolimskiej. Jednak wielka sława i bogactwo przyczyniły się także do jego upadku duchowego, gdy odwrócił się od Boga przez liczne małżeństwa z pogańskimi kobietami. Dawid był również potężnym królem Izraela, który zdobył sławę dzięki odwadze w walce z Goliatem i swojemu talentowi, jako dowódca, ale też psalmista. On także doświadczył pokus i grzechu związanych z Batszebą, co pokazuje, że sława może być źródłem grzechu. Jan Chrzciciel był prorokiem i kaznodzieją, który przyciągnął wielu wyznawców swoją nauką i chrztami. Jednak zawsze wykorzystywał swą sławę, aby wskazać na Jezusa, nazywając Go „Barankiem Bożym”. Paweł Apostoł to również postać, która była szeroko znana. Jego praca przyczyniła się do rozpowszechniania chrześcijaństwa na całym świecie, a jego nawrócenie i oddanie Jezusowi stanowią przykład, jak sława może być używana do służby Bogu. Pan Jezus Chrystus jest obok Boga Ojca najważniejszą postacią w Biblii. Pomimo tego, że posiadał ogromną duchową i moralną sławę jako nauczyciel, uzdrowiciel i sprawca wielu cudów, pozostaje przykładem absolutnej pokory i służby Bogu i ludziom.

 

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS