Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

WESPRZYJ NAS

 

 

 

 

 

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Kalendarz

 

Galeria

 

 

 

NASZE MEDIA

 

 

 

Lekcja 11 | Góra Syjon cz. 1
Góra Syjon to jedno z najważniejszych miejsc na ziemi dla wyznawców Jedynego, Prawdziwego Boga.
To właśnie na Syjonie król Dawid umieścił Arkę Przymierza i ustanowił stolicę swojego państwa. Najbliższe dwie lekcje będą poświęcone wydarzeniom, jakie rozegrały się na Syjonie, ale będziemy mówili również o symbolice zawartej w nazwie. Powiemy też, dlaczego Syjon nabrał tak istotnego znaczenia dla wyznawców Pana Jezusa Chrystusa.
Zapraszamy na spotkania biblijne, które odbywają się za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
 
 

Wstęp: Góra Syjon to pierwotnie południowo-wschodnia część wzgórza w Jerozolimie. Znaczenie tej nazwy nie jest do końca znane, może oznaczać twierdzę, cytadelę. Za czasów Salomona nazwę Syjon rozciągnięto także na północno-wschodnią część wzgórza, na której zbudowany został pałac i świątynia. Znaczenie góry Syjon stawało się coraz szersze, o czym między innymi mówić będą dwie kolejne lekcje.


1. Czym dla Dawida stało się zdobycie góry Syjon? 
2Sm 5,6-10

 

2. Jakie duchowe znaczenie dla Boga i narodu izraelskiego miała ta góra i jej otoczenie? 
Ps 2,6; 48,2-4.12-15; 132,13; Iz 40,9

 

3. Kogo swoim zasięgiem obejmowała nazwa Syjon? 
Iz 28,16; 51,16

 

4. W jaki sposób Bóg powołał naród izraelski? 
1M 35,10-12; 2M 4,22; 19,5.6; 5M 7,6

 

5. Czy wybrany przez Boga naród izraelski zawsze cenił sobie społeczność z Bogiem? 
2M 32,1-6; Sdz 10,6; 2Krl 24,8.9.17-19

 

6. W jaki sposób Bóg zmieniał myślenie i postępowanie tych, którzy od Niego odstąpili? 
Sdz 10,6-16

 

7. Jakie warunki stawiał Bóg narodowi izraelskiemu, a także stawia je nam? Czego wówczas możemy oczekiwać? 
2M 15,26; Ps1,1-6; Mi 6,8 
 

 
 
12 marca 2021

KCHDS