Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Korespondencyjny Kurs Biblijny

Prowadzone przez nas kursy biblijne, są ogólnodostępną, bezpłatną formą poznawania Pisma Świętego. 

Kto może wziąć udział w kursie?
W kursie może wziąć udział każdy zainteresowany problematyką biblijną.

Uczestnikom nie stawiamy żadnych warunków i nie zobowiązujemy do czegokolwiek.
Termin kursu zależny jest tylko i wyłącznie od kursanta. 

 

Kurs jest podzielony na trzy stopnie:

Stopień podstawowy zawiera 7 lekcji
Stopień I zawiera 30 lekcji
Stopień II zawiera 12 lekcji  
 

Jak rozpocząć kurs?
Wpisanie na listę uczestników kursu, następuje po przesłaniu drogą pocztową wypełnionego arkusza lekcji 1. 
W związku z tym, że kurs jest bezpłatny, będziemy wdzięczni za załączanie znaczków pocztowych.
Prowadzimy również kurs za pomocą poczty elektronicznej i zachęcamy do tej formy kontaktu z nami.

Jeśli nie posiadasz Pisma Świętego, oferujemy Ci kupno Pisma Świętego.

Skontaktuj się z nami:
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego 
43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt. 411, 
tel/fax (33) 811-73-44
e-mail: sekretariat@kchds.pl

28 czerwca 2018

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk