Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Inspiracja | Słowo Shalom | cz.1

Słowo inspiracji, w którym mówca dzieli się ze słuchaczami krótkim zagadnieniem dotyczącym pokoju, a dokładniej biblijnego słowa Shalom. Inspiracją podzieli się Krzysztof Jaworski.

 

Link do filmu:

https://youtu.be/8ChCf03uJFo

14 stycznia 2021

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk