Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Inspiracja | List do Rzymian | cz.1

Wykład poświęcony jest analizie wspaniałego oraz inspirującego Listu Apostoła Pawła do Rzymian. Mówca w filmie przedstawi autora, adresatów oraz główne idee zawarte w tym liście. Zapraszamy do obejrzenia kolejnych części serii, które będą poświęcone treści kolejnych rozdziałów listu. Inspiracją podzieli się Marek Hoffmann.

 

Link do filmu:

https://youtu.be/_J3HZeyexQA

20 stycznia 2021

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk