Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Inspiracja | Biblia | Pojednanie

 

Pismo Święte, Biblia, ale mówimy też Słowo Boże. Nie bez powodu nazywamy w ten sposób tę niezwykłą księgę. To właśnie w niej znaleźć możemy pisane przez ludzi lecz natchnione przez Boga treści. O czym Bóg chce dzisiaj nam powiedzieć? Tego dowiemy się w powyższej inspiracji. Mówcą jest Piotr Jabłoński.

 

Link do filmu:

https://youtu.be/VlNsz4ZOrxE

 

Znajdź nas w mediach!

E-mail: sekretariat@kchds.pl
25 marca 2021

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk