Created by RoBin

Copyright 2018 KChDS

Informacja w związku z zagrożeniem.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie.
W ciągu ostatnich dni dotarło do nas sporo niepokojących informacji w związku z rozprzestrzeniającą się groźną odmianą wirusa. W całym kraju przybywa zakażonych, w wiele instytucji ogranicza działalność lub jest zamykana. 
Nabożeństwa i spotkania religijne organizowane przez nasz Kościół są obarczone zwiększonym ryzykiem. W związku z tym, Zarząd Kościoła zwraca się do Starszych Zborów i osób odpowiedzialnych na organizację zgromadzeń, aby podjęły świadome i odpowiedzialne działania, które pozwolą ograniczyć ryzyko zachorowania w wyniku infekcji. 
Jeśli będzie konieczne zawiesić organizację nabożeństw, proszę poinformować członków swoich zborów i placówek. Prosimy wziąć pod uwagę szczególnie osoby starsze, dla których obecny czas jest szczególnie niebezpieczny. Jeśli zajdzie potrzeba zawieszenia nabożeństw, proponujemy zorganizować alternatywne formy wspólnych rozważań słowa lub rozmów za pomocą telefonii lub internetu. 
Prosimy również o kontakt z braćmi usługującymi, którzy odwiedzają zbory, aby poinformować wcześniej o podjętych decyzjach. Nikt nie wie, co przyniesie nam najbliższy czas, ufamy jednak, nasza ufność i modlitwy, będą naszym wzmocnieniem w chwilach, gdy tak wielu ludzi ogarnia lęk i bezradność.
Ufamy, że Bóg, Którego wielbimy i pod Którego opieką pozostajemy, pobłogosławi nam w tym trudnym czasie. Powierzmy mu siebie i nasze rodziny w modlitwach i postach.
Wasi bracia z Zarządu Kościoła

 

06 października 2019

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Przycisk