Obserwuj nas na naszym mediach społecznościowych i bądź na bieżąco. 📲🖥💻🎧
 
Strona | https://kchds.pl
Spotify | Inspiracja Audio | https://spoti.fi/3ep6uWn
Spotify | Biblia Online | https://spoti.fi/2SoM3Az
Google Podcasts | http://bityl.pl/k2TIi
E-mail | sekretariat@kchds.pl
 
Kliknij subskrypcję oraz dzwonek i bądź z nami na bieżąco! Czeka nas wiele inspirujących materiałów.
22 December 2021

Tydzień Modlitwy | Dzień 5 | Przesłanie świata ciemności

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

Paweł i Barnaba przebywając na Cyprze, głosili Słowo Boże. Kiedy znaleźli się w miejscowości Pafos, zostali zaproszeni do pewnego człowie- ka, prokonsula Sergiusza Pawła. Wezwał on Pawła i Barnabę pragnąc po- słuchać Słowa Bożego. Przeciwko nim wystąpił jednak pewien fałszywy prorok, czarnoksiężnik Elymas, nie chciał dopuścić do tego, aby Sergiusz Paweł uwierzył w Pana Jezusa. Nadzwyczajna reakcja Pawła, napełnionego Duchem Świętym sprawiła, że czarnoksiężnik oślepł, a prokonsul uwierzył będąc pod wrażeniem nauki Pańskiej. DzAp 13, 4-12

Na innym miejscu ten sam Paweł pisze: Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Ef 6, 12

Biorąc to pod uwagę, mamy umacniać się w potężnej Mocy Pana i przy- wdziać całą duchową zbroję bożą. Abyśmy, będąc wyposażeni, mogli pro- wadzić zwycięskie życie i nie wpadli w zasadzki diabła. Ef 6. 10-20

Pamiętaj! Jesteś uczestnikiem niewidzialnej wojny o twoje życie, życie wieczne! Zbawienie!

Apostoł Juda napisał: „...abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na za- wsze została przekazana świętym.” Juda 1.3

Przeciwnik robi wszystko żebyś nie prowadził zwycięskiego życia w Chrystusie. Więcej, stara się osłabić ciebie w wierze i skierować na inną drogę, najlepiej drogę doczesnego życia, tu i teraz. Jednocześnie stwarza różne problemy i wprowadza w doświadczenia, żeby cię odwrócić od wia- ry, lub przynajmniej duchowo osłabić. Doświadczamy tego również w pra- cy z osobami, które słuchają Ewangelii i pragną przyjąć Jezusa, jako swoje- go Pana. Prowadzą one walkę, duchową walkę i mają przeróżne problemy, które się piętrzą w wielu obszarach ich życia.

Módlmy się dzisiaj:

O nas i Przyjaciół Słowa Bożego.

O Bożą ochronę przed atakami przeciwnika.

O wiarę i moc, która prowadzi do zwycięskiego życia.

O wytrwałość w próbach i doświadczeniach

 

W szczególny sposób: o przyjaciół i osoby, które pragną przyjąć Jezusa do swojego życia, ochrzcić się, ale napotykają różne przeszkody, jak: Do- świadczenia które ich spotykają, osoby które stają na drodze, wątpliwości które się pojawiają, próby przez które przechodzą, itp.

 

 

OUR MEDIA

HOME GROUPS

 

 

CONTACT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

 

Inspiration

 

Lectures

 

Music

 

Audio Bible

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS