CHRZEŚCIJANIE DNIA SOBOTNIEGO

FEDERACJA KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAN DNIA SOBOTNIEGO

Federacja Kościołów Chrześcijan Dnia Sobotniego

 

tel. kom. +48 798 312 144
e-mail: sekretariat@kchds.pl

 


Konto bankowe:
BNP PARIBAS Bank Polska S.A.  
nr rachunku: 52 1750 0012 0000 0000 3499 4827

IBAN -  PL 52 1750 0012 0000 0000 3499 4827

SWIFT - RCBWPLPW

CHRZEŚCIJANIE DNIA SOBOTNIEGO

FEDERACJA 

Aktualności

Aktualności

W dzisiejszej inspiracji poznamy górę Syjon. Mimo, iż zdaje się to być tylko kawałek skały, góry w Biblii odgrywają ważną
  Słowa mają moc, bardzo dużą. Mówca w tej odsłonie inspiracji, skupi się na języku. Zachęcamy do odwiedzania naszego kanały YouTube,
Seminarium Online | Cz. 5 | 02.10.22 | g. 9.00 Na najbliższym spotkaniu poruszymy tematykę Świąt Żydowskich: Święto Pierwocin oraz

Dlaczego sabat?

Pamiętaj o dniu sabatu...

Kontakt z nami

Dlaczego sabat?

Dlaczego Chrześcijanie Dnia Sobotniego pamiętają o świętowaniu sabatu siódmego dnia? 

 

Jesteśmy wspólnotą ludzi i kościołów, które głoszą Prawdę Ewangelii i starają się pozostać wierni Bożym postanowieniom.

 

Istotą chrześcijaństwa jest przywrócenie ludziom relacji z Bogiem.

Bóg stworzył ludzi i pragnął cieszyć się z nimi pełną miłości relacją. Biblia mówi, że Bóg stworzył ludzi, a następnie stworzył sabat (Rodzaju 2:1-4). Miał to być czas, w którym człowiek miał poświęcić Bogu swoją całą uwagę. Sabat jest również Bożym darem czasu dla dobra ludzkości.

Chociaż stworzenie niebios i ziemi było gotowe w szóstym dniu, Bóg oddzielił jeszcze jeden dzień - Sabat.

 

„Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp.I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił.I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu.” Rodzaju (2,1-3 BW)

 

Historia stworzenia przez Boga sabatu mówi nam, że Bóg uczynił świętym siódmy dzień - sabat. Bóg odpoczął siódmego dnia, Bóg pobłogosławił siódmy dzień, Bóg uświęcił siódmy dzień.

Bóg uczynił więcej niż tylko odpoczął w sabat. "Bóg pobłogosławił siódmy dzień i poświęcił go". Był to ostatni element w akcie stworzenia. Sabat jest częścią porządku stworzenia i tam ma swoje korzenie.

Na początku Bóg stworzył niebiosa, ziemię, człowieka i sabat dnia siódmego.

Federacja Kościołów Chrześcijan Dnia Sobotniego

 

Na świecie żyje około dwa miliardy chrześcijan. Wśród nich są tacy, którzy wyróżniają się przywiązaniem do biblijnych zasad, jakie Bóg przekazał swojemu ludowi na górze Synaj. Są to chrześcijanie święcący sabat, czyli siódmy dzień tygodnia.

Grupy chrześcijan święcących sabat zazwyczaj są niewielkie i rozproszone w każdym zakątku świata. Misją Federacji jest wzajemne poznawanie się i szeroko rozumiana współpraca w dziele głoszenia Ewangelii o Zbawieniu.

Historia Federacji KCHDS sięga lat 90-tych ubiegłego wieku, gdy wzajemne kontakty braci z kościołów Polski, Niemiec, Ukrainy i Mołdawii, zaowocowały wspólnym pragnieniem stworzenia organizacji, która będzie miała na celu ułatwianie kontaktów między poszczególnymi kościołami, a także wzajemną pomoc i wsparcie. Nieco później, dołączyli do Federacji bracia z Serbii i Danii. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że możemy wspólnie wielbić Go głosząc Jego chwałę i wzajemnie się wspierać. Mamy nadzieję, że w czasach ułatwionej komunikacji, będziemy mogli poznać jeszcze wielu chrześcijan i grup, które wierzą podobnie, jak my. 

OUR MEDIA

HOME GROUPS

 

 

CONTACT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

 

Inspiration

 

Lectures

 

Music

 

Audio Bible

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS