Obserwuj nas na naszym mediach społecznościowych i bądź na bieżąco. 📲🖥💻🎧
 
Strona | https://kchds.pl
Spotify | Inspiracja Audio | https://spoti.fi/3ep6uWn
Spotify | Biblia Online | https://spoti.fi/2SoM3Az
Google Podcasts | http://bityl.pl/k2TIi
E-mail | sekretariat@kchds.pl
 
Kliknij subskrypcję oraz dzwonek i bądź z nami na bieżąco! Czeka nas wiele inspirujących materiałów.
21 December 2021

Tydzień Modlitwy | Dzień 4 | Przesłanie Tesaloniczan

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

   Początki zboru w Tasalonice nie były łatwe. Paweł i Sylas przebywali tam krótko, głosząc Ewangelię. Czytamy, że przez trzy tygodnie w każdy Sabat Paweł korzystając z miejscowej Synagogi, głosił Słowo wykazując, że umarły i zmartwychwstały Chrystus – obiecany Mesjasz – jest tym Jezu- sem, którego zapowiadały Pisma (DzAp 17,2-3). Skutek był taki, że w Jezu- sa uwierzyła spora grupa ludzi, przyłączając się do Pawła i Sylasa. Jednak zazdrość Żydów doprowadziła do rozruchów i w konsekwencji zmusiła Pawła i Sylasa do ucieczki z tego miasta.

Jednak owoc tego zwiastowania opisany został przez Apostoła Paw- ła w Listach do Tesaloniczan.     Paweł chlubi się tym zborem, dając go za przykład innym zborom Bożym. Podkreśla ich wiarę, miłość, wytrwałość w licznych utrapieniach i prześladowaniach. Zwraca uwagę, że Ewangelia, która była tam zwiastowana doszła do nich nie tylko w słowie, lecz tak- że w mocy Ducha Świętego. Spowodowała, że mimo ucisku, przyjęli słowo z radością stając się naśladowcami Pana Jezusa. Stali się zborem bardzo misyjnym tak, że rozgłosili ewangelię po całej Achai i Macedonii, a wiara w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu.

Achaja i Macedonia były prowincjami Rzymskimi, które składały się z wielu miast i miejscowości. Zbór ten stał się wzorem dla wszystkich wierzących nie tylko w Macedonii i Achai, ale i w innych zborach Bożych. 1 Tes 1,1-10 2Tes 1, 3.4

Niech ten zbór będzie motywacją dla nas wszystkich, którzy znajduje- my się w zborach i placówkach.

 

Módlmy się o nasze zbory i placówki:

O rozwój duchowy, aby owoc Ducha sprawiał przemiany w życiu każ- dego uczestnika. Aby nie było problemów międzyludzkich, ale panowało zrozumienie, miłość i wzajemne przebaczenie. Aby Zbory i Placówki były misyjne i oddane w służbie Ewangelii Zbawienia.

 

OUR MEDIA

HOME GROUPS

 

 

CONTACT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

 

Inspiration

 

Lectures

 

Music

 

Audio Bible

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS