Obserwuj nas na naszym mediach społecznościowych i bądź na bieżąco. 📲🖥💻🎧
 
Strona | https://kchds.pl
Spotify | Inspiracja Audio | https://spoti.fi/3ep6uWn
Spotify | Biblia Online | https://spoti.fi/2SoM3Az
Google Podcasts | http://bityl.pl/k2TIi
E-mail | sekretariat@kchds.pl
 
Kliknij subskrypcję oraz dzwonek i bądź z nami na bieżąco! Czeka nas wiele inspirujących materiałów.
19 December 2021

Tydzień Modlitwy | Dzień 2 | Przesłanie Izajasza

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

Działalność Izajasza, proroka Bożego, miała miejsce w czasie panowa- nia królów Judzkich: Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza. Nie był to łatwy czas do reprezentowania Boga i głoszenia Jego Słowa w królestwie, które przesiąknięte było odstępstwem, niesprawiedliwością i grzechem.
Kiedy Pan Bóg w swojej Świętości, wielkości i chwale, ukazał się w wi- dzeniu Izajaszowi, przerażony powiedział: „Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkałem pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów.
Kiedy jednak jego grzech został odpuszczony, a wina usunięta, Bóg za- pytał: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Wtedy Izajasz nie miał wątpliwości i z odwagą odpowiedział na Boże poselstwo: „Oto jestem poślij mnie!” Iz 6,1-8
Módlmy się: O ożywienie naszego życia duchowego, abyśmy tak, jak Izajasz, byli gotowi do służby dla naszego Boga. Wzywam was tedy bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świę- tą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Rz 12,1
Módlmy się, aby „Bóg według upodobania sprawił w nas chcenie i wy- konanie.” Flp 2,13
Żebyśmy z odwagą głosili słowo Ewangelii Zbawienia, w tym nieła- twym czasie. Aby każdy z nas przynosił chwałę Bogu i był błogosławień- stwem w swoich miejscach: domach, placówkach, zborach i wśród otacza- jących nas ludzi.
 

 

OUR MEDIA

HOME GROUPS

 

 

CONTACT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

 

Inspiration

 

Lectures

 

Music

 

Audio Bible

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS