Copyright 2018 KChDS

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

WESPRZYJ NAS

 

 

 

 

 

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Kalendarz

 

Galeria

 

 

 

NASZE MEDIA

 

 

 

Lekcja 10 | Góra Golgota

Niewielkie wzniesienie stało się jednym z najważniejszych miejsc w historii ludzkości. Nie jest imponujące miejsce, a jego dokładne położenie do dziś pozostaje nieustalone. To tam Pan Jezus złożył ofiarę na nasze grzechy. Dokonało się nasze odkupienie. Syn Boży oddał swoje życie, aby zbawić od śmierci wiecznej tych, którzy uwierzą i oddadzą swoje życie Bogu. Najbliższa lekcja, to pełen zadumy i skupienia czas, który może być dla nas duchowym odnowieniem. Wykorzystajmy go dobrze. Zapraszamy.

 

Golgota to wzniesienie znajdujące się na peryferiach Jerozolimy. Jego nazwa tłumaczona jest jako „Miejsce Trupiej Czaszki”. Do tej pory istnieje spór nad dokładnym określeniem wzgórza, na którym dokonała się egzekucja Jezusa Chrystusa. Jedno z branych pod uwagę wzniesień faktycznie kształtem przypomina ludzką czaszkę i obecnie jest celem pielgrzymek milionów turystów z całego świata.


1. W jakich okolicznościach „udowodniono” Jezusowi Chrystusowi winę? 
Mt 26,59-68

 

2. Jaka szansa ratunku pojawiła się przed naszym Panem i jak zakończyła się ta sytuacja? 
Mt 27,15-26

 

3. Do jakiego celu prowadziła ostatnia droga w Jego ziemskim życiu?
J 19,16.17; Mt 27,27-32

 

4. Jaką „opieką” otoczono naszego Pana po męczącym marszu? 
Mt 27,34; Ps 69,21.22

 

5. Co w dalszej kolejności spotkało naszego Pana? 
Mt 27,35-43

 

6. Czy konający w potwornych bólach Chrystus skupiał się wyłącznie na sobie? 
J 19,26.27; Łk 23,39-46

 

7. Czego uczy Cię Golgota? Kto i co było przyczyną, że naszego Pana spotkał taki los? 
 

04 March 2021

KCHDS