Spotkanie Seniorów 2018

Życie seniora niesie wiele ograniczeń, ale wielu z nich być przykładem dla młodego pokolenia, jak radzić sobie z ograniczeniami i przeciwnościami losu.

 

Osoby w starszym wieku są mniej aktywne i borykają się z wieloma problemami. Aby wyjść naprzeciw potrzebom duchowym tego pokolenia, Kościół od kilku lat organizuje spotkania, które są okazją do odnowienia przyjaźni i wspólnej modlitwy.

26 sierpnia w Brennej miało miejsce tegoroczne spotkanie. Zebranych gości przywitał Brat M. Hoffmann a Brat K. Jaworski przemówił do zebranych na temat sumienia człowieka i jego znaczenia w życiu chrześcijanina.

Uczestnicy spotkania wysłuchali także świadectwa nawrócenia oraz pieśni w wykonaniu Bogdana Pieczyraka. Były to głównie utwory starszych pieśni, które doskonale znali i pamiętali uczestnicy tegorocznego „zlotu 60+”.

Przedstawiamy kilka fotografii ze spotkania i życzymy osobom w słusznym wieku wielu Bożych łask i błogosławieństw.

 

 

 

 

 

 

 

28 sierpnia 2018

Created by RoBin

Copyright 2018 Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego