W dniu 22 września (sobota) Zbór w Zduńskej Woli zorganizował spotkanie ewangelizacyjne
pod hasłem "najważniejsze pytanie twojego życia"
W naszym życiu pojawia się wiele pytań, na które musimy
udzielić odpowiedzi. Niektóre z nich wymagają szczególnego namysłu.
Czy wiesz które z nich są najważniejsze i jak Jezus na nie odpowiadał?
Czy wiesz gdzie znajdują się te odpowiedzi?

Pastor Marek Hoffmann w swoim wykładzie udzielał
biblijnych odpowiedzi na pytania, które nadają życiu nowej nadziei.

Oprócz wykładu, zgromadzeni wysłuchali w części dopołudniowej kazania br. Ryszarda Stępnia,
a następnie br. Kazimierza Opyrchała. Brat Stępień mówił o Jezusie, jako największym twórcy historii każdego
człowieka a Brat Kazimierz omówił temat wzajemnego usługiwania sobie w Kościele.

Jak zawsze, podczas tego typu spotkań, zgromadzeni uwielbiali Boga w pieśniach i modlitwach
a po zakończonej uroczystości dla wszystkich przygotowany został wspólny posiłek.