W dniach 01.03 lipca 2011 roku Kościół w Serbii zorganizował zjazd, w którym uczestniczyli również bracia i siostry z Niemiec, Danii, Ukrainy, Czech i Polski. Myślą przewodnią Zjazdu był tekst biblijny: Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Oto krótka dokumentacja fotograficzna z taj uroczystości.