Spotkanie pastorów i liderów Kościołów Chrześcijan Dnia Sobotniego
Duszniki Zdrój 28.10-01.11.2011 rok

W dniach 28.10 - 01.11, w Dusznikach Zdroju, zorganizowana została pierwsza Konferencja Liderów i Pastorów Kościołów Chrześcijan Dnia Sobotniego.
Na spotkanie przybyli bracia i siostry z Polski, Niemiec, Ukrainy, Serbii, Danii i Czech, w sumie ponad 70 osób.
Każdego dnia prowadzone były wykłady przez braci i siostry: Ilja Nadj, Robert Cyganik, Piotr Matczak, Krzysztof Chraścina, Beniamin Hoffmann, Anna Stępień, Bożena Cyganik, Marek Hoffmann, Robert Klarecki, Brzetysław Kudelka.
Poruszone zostały następujące tematy: Zbór - instytucja czy ludzie?; Boże talenty w Twoim życiu; Zmieniające się życie i wpływ na Kościół; Liderowanie jako służba; Jak skutecznie głosić Słowo Boże?; Jak budować zdrowe relacje w Kościele?; Uwolnienie w Chrystusie; Pieniądze w służbie Bożej; Modlitwa - przywilej i pomoc.
W trakcie spotkania wyświetlane były zdjęcia i filmy, m.in. z pracy charytatywnej w Afryce. Każdego dnia organizowane były nabożeństwa, w których usługiwała grupa muzyczna. Wolne chwile spędzaliśmy na wspólnych rozmowach, spotkaniach. Na zakończenie dokonano podsumowania, w którym organizatorzy jak i uczestnicy wyrazili wdzięczność Bogu za możliwość spotkania, za wspólnie spędzone chwile.