Działalność Charytatywna
 


     


Kim jesteśmy

TABITA to Chrześcijańska Służba Charytatywna działająca na rzecz potrzebujących.
 
 

Nasza misja

Chcemy pomagać wszystkim ludziom, bez względu na pochodzenie, światopogląd i wyznanie. Naszą misją jest to, aby pomoc docierała do potrzebujących bardzo szybko. Naszym pragnieniem jest, aby wszyscy ludzie otwierali swoje dobre serca na potrzeby innych. Wierzymy, że osoby, którym udzielamy wsparcia, będą dzieliły się w przyszłości z innymi.
 
 

Historia

Służba charytatywna w naszym Kościele funkcjonuje od bardzo dawna. W naszej społeczności zawsze byliśmy wrażliwi na nieszczęścia innych. Obecnie nasza służba charytatywna TABITA wspiera potrzebujących. Pomaga ubogim, rodzinom wielodzietnym, finansuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach organizowanych przez Kościół. Organizuje koncerty charytatywne.
 
 

Otwórzmy swoje serca

Ludzi potrzebujących jest wiele. Ciągłe kataklizmy, tragedie.. Ludzie tracą cały swój dorobek życia w ciągu kilku sekund, zmienia się ich życie, nie mają do czego wracać. Tracą sens dalszej egzystencji i nadzieję..
PAMIĘTAJ! Nadzieją jest JEZUS CHRYSTUS, który nakazał nam opiekować się wdowami, sierotami, biedakami. To my możemy tym ludziom pokazać nadzieję pomagając i okazując troskę.
 
„Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej pomocy…” Hebr. 13, 16
 
„Pobożność prawdziwa, nie budząca zastrzeżeń u Boga Ojca, polega na tym, by śpieszyć z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniach i by nie poddawać się złym wpływom tego świata.” Jak. 1, 27
 

Ty też możesz pomóc

Jeśli szukasz sposobu pomocy ludziom w potrzebie, poniżej podajemy możliwości zaangażowania się w pomoc:
 
 
Pomoc rzeczowa - kontakt Krzysztof Zelcer tel. 519 765 823 
 
możesz pomóc wpłacając pieniądze na konto:
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego
05 1750 0012 0000 0000 3499 4994
z adnotacją „pomoc rzeczowa” lub
można wpisać konkretną 
rzecz lub imię i nazwisko osoby potrzebującej
 

Pomoc odzieżowa 
- kontakt Krzysztof Zelcer tel. 519 765 823 
 
możesz pomóc wpłacając pieniądze na konto
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego
05 1750 0012 0000 0000 3499 4994
z adnotacją „pomoc odzieżowa
 
 
Pomoc edukacyjna - kontakt Krzysztof Zelcer tel. 519 765 823 
 
możesz pomóc wpłacając pieniądze na konto
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego
05 1750 0012 0000 0000 3499 4994
z adnotacją „pomoc edukacyjna