Doskonałość New Age, czyli FATAMORGANA!


Jeśli w poszukiwaniu sukcesu, zdrowia lub sensu życia pragniesz udać się w krainę Czwartego Wymiaru, prosimy Cię o przeczytanie kilku zdań, które być może dadzą Ci pełniejszy obraz tej rzeczywistości.

Coraz częściej zdarza się nam biernie lub czynnie uczestniczyć w zjawiskach, które nieraz radykalnie zmieniają nasz stosunek do wielu spraw, wytyczając nowe drogi i cele życia. Coraz częściej w różnych środowiskach stykamy się z określeniami Nowy Wiek, Nowa Era, Era Wodnika, lub z angielska - New Age.

Poznajmy kilka definicji tego nurtu:

* New Age - to rozległy prąd kulturowy, którego wspólnym mianownikiem jest światopogląd; to sposób myślenia i rozumienia rzeczywistości, wywodzący się z mistycyzmu wschodniego, określony terminami świeckimi. New Age rozwija się w dwóch kierunkach: okultystycznym (wiara w reinkarnację, wróżby, astrologię, talizmany itp.) oraz humanistycznym (psychoanaliza, kursy rozwijające umysł, zdolności uczenia się itp.);

* New Age głosi, że współczesny świat znajduje się na etapie przejściowym, a ruch ten postawił sobie za zadanie uwolnienie ludzkości od zła, na drodze licznych praktyk zapożyczonych głownie z tradycji Wschodu.

* Celem New Age jest uświadomienie człowiekowi jego rzekomo „boskiej natury” i dokonanie duchowej przemiany poprzez etapy:

- wyższy poziom świadomości,
- świadomość planetarną,
- świadomość kosmiczną.

* New Age ucieleśnia starą, lecz stałą pokusę: - pragnienie bycia takim, jak Bóg, próbując wmówić człowiekowi jego nieograniczoność i wszechmoc.

* New Age skłania ludzi o każdym poziomie kultury do przyjęcia nowej definicji rzeczywistości. Definicja ta ostatecznie odrzuca osobowego Boga Biblii, zaś końcowym produktem duchowości New Age jest osoba niezdolna do odróżnienia prawdy od fałszu, i zaprogramowana do ignorowania tej kwestii (skrajna postać relatywizmu).

* New Age tak naprawdę, to nic nowego. To stare jak świat wysublimowane kłamstwo z Ogrodu Eden, głoszące, że człowiek posiada w sobie nieograniczone możliwości, które rozwinięte, pozwolą mu stać się bogiem!

Jako spadkobiercy nauki Chrystusa, który wybawił nas od skutków owego pierwszego kłamstwa i grzechu, chcemy Ci o tym powiedzieć. Bo pragniemy, aby każdy człowiek mógł zrobić dobry użytek z wolności, którą obdarzył nas Bóg. Bo - choć dla wielu to irracjonalne lub śmieszne - "bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich." (List ap. Pawła do Efezjan, 6,12)!
Czwarty Wymiar, to nie tylko popularne określenie głębi ("podświadomości", "nadświadomości") człowieka, to przede wszystkim sfera duchowa, gdzie są aktywne nieprzyjazne człowiekowi moce - istoty duchowe, które chcą stać się naszymi "przewodnikami".

- Do kogo lub do czego chcą nas prowadzić?

Istnieje wiele odpowiedzi na to pytanie. My proponujemy jedną z nich - a ocena, czy jest ona właściwa lub nie, należy do Ciebie.
Jeśli masz z nią problem - zajrzyj do Biblii - Słowa Bożego, które dla nas jest najwyższym autorytetem i drogowskazem życia.
Może Ci także w tym pomóc literatura chrześcijańska, omawiająca ten temat, a wśród niej książka, która się właśnie ukazała. Jest to praca dwóch autorów, Martina Szewczyka i Stanisława Kosowskiego, pod znamiennym tytułem: "NIE IGRAJ Z DIABŁEM!"
Chcemy Cię ostrzec, że łatwo jest wpaść w zależność duchową od mocy nieczystych; znacznie trudniej jest uwolnić się od nich!
Wiedzą o tym doskonale ci, którzy tego doświadczyli...
Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jaki stosunek do proponowanych Ci, okultystycznych, pseudonaukowych praktyk ma Bóg, możesz skorzystać z materiałów wydawanych przez OŚRODEK KSZTAŁCENIA BIBLIJNEGO. Otrzymasz je pisząc pod adres: O.K.B., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 96, skr. poczt. 411.

Bóg Biblii mówi:

"Cóż ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jaka jest wspólnota Chrystusa z Beliarem, lub wiernego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
Przeto wyjdźcie spośród nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę; i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan Wszechmogący." (List ap. Pawła II do Koryntian, 6,14-18).